کالوکیشن های پرکاربرد

18. Adjectives + Nouns

Active ingredient

ترکیب فعال

 

The only active ingredient in this medicine is aspirin.

تنها ترکیب فعال این دارو آسپرین است.

 

Alphabetical order

ترتیب الفبا

 

The names are listed in alphabetical order.

اسامی به ترتیب حروف الفبا لیست شده اند.

 

Back pay

حقوق عقب افتاده

 

The workers are demanding their back pay.

کارگران حقوق عقب افتاده خود را مطالبه می کنند.

 

Bad breath

نفس تنگی

 

Smoking gives you bad breath.

سیگار کشیدن باعث نفس تنگی تو میشه.

 

Bad habit

عادت بد

 

Biting your nails is a bad habit.

جویدن ناخنها عادت بدیه.

 

Bad mood

بد خلق

 

The news had put him in a bad mood.

اخبار حال او رو پکر  کرده بود.

 

Balanced diet

رژیم متعادل

 

It is important to have a balanced diet.

داشتن یک رژیم متعادل، مهمه.

 

Best friend

بهترین دوست

 

Fiona was my best friend.

فیونا بهترین دوست منه.

 

17. Adjective + Preposition

1. Amazed by

شگفت زده از

 

I was amazed by what she told me.

از حرفی که به من زد شگفت زده شدم.

 

2. Delighted by

خوشحال از

 

She was delighted by the news of the wedding.

او از خبر ازدواج خوشحال شد.

 

3. Disturbed by

دلخور از

 

I was deeply disturbed and depressed by the news.

با این خبر عمیقا غمگین شدم.

 

4. Excited by

هیجانزده از

 

Don’t get too excited by the sight of your name in print.

از دیدن اسمت روی کاغذ خیلی هیجان زده نشو.

 

5. Fascinated by

مجذوب

 

I’ve always been fascinated by his ideas.

همیشه مجذوب عقایدش شده ام.

 

7. Impressed by

متاثر از

 

We were all impressed by her enthusiasm.

همگی ما تحت تاثیر شور و اشتیاق او قرار گرفتیم.

 

8. Inspired by

الهام گرفته از

 

The book was inspired by a real person.

این کتاب برگرفته از یک شخص واقعی است.

 

9. Surprised by

شگفت زده شدن

 

The teacher was surprised by the student’s question.

معلم از سوال دانش آموز شگفت زده شد.

 

پرسش و پاسخهای رایج در زبان انگلیسی

 

What is your marital status?

مجرد هستید یا متاهل؟

 

I’m married.

من متأهلم.

 

I’m single.

 من مجردم.

 

 What’s your hobby?

سرگرمی شما چیست؟

 

I like playing football, reading books, skateboarding, swimming.

من فوتبال بازی کردن،کتاب خواندن،اسکیت بازی،شنا کردن را دوست دارم.

 

I am interested in playing guitar.

من به نواختن گیتار علاقه دارم.

 

My hobbies are listening to music, dancing, playing tennis and collecting coins.

سرگرمی های من گوش دادن به موسیقی،رقصیدن،تنیس بازی و جمع آوری سکه است.

 

What is your major?

رشته تحصیلی شما چیه؟

 

My major is Computer Science.

 رشته من علوم کامپیوتره.

 

Can you speak English?

میتونید به انگلیسی صحبت کنید؟

 

I can speak English very well.

میتونم خیلی خوب به انگلیسی صحبت کنم.

 

I can express myself and communicate in English.

میتونم منظورم رو برسونم و به انگلیسی ارتباط برقرار کنم.

 

What’s the weather like?/ How’s the weather?

هوا چطوره؟

 

It’s a beautiful day.

روز زیباییه.

 

It is raining.

بارونیه.

 

It is hot and windy.

داغ و طوفانیه.

 

What time is it?

ساعت چنده؟

 

It is 4 o’clock.

ساعت 4 است.

 

It is half past three.

ساعت سه و نیم است.

 

I’m sorry. I don’t know.

متأسفم. نمیدونم.

 

Let me check my phone.

اجازه بدید تلفنم رو نگاه کنم.

 

What’s the date today?

امروز چندمه؟

 

17th of October.

17 اکتبر.

 

How are you?

حالت چطوره؟

 

I’m fine. Thank you.

خوبم. ممنونم.

 

What are you doing?

چکار می کنی؟

 

I am reading a book.

کتاب میخونم.

 

I am washing dishes.

ظرفها رو میشورم.

 

What’s the matter?

موضوع چیه؟

 

I’m not feeling so good.

خیلی خوب نیستم.

 

Nothing, I’m fine.

چیزی نیست.خوبم.

 

 Can you give me a hand?

می تونی کمکم کنی؟

 

No problem.

مشکلی نیست.

 

I’m afraid I can’t.

متأسفم نمی تونم.

 

What does she look like?

اون خانم چه شکلیه؟

 

 She’s tall and slim with blonde hair.

 اون قد بلند و لاغر است با موهای بور.

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --