مکالمات روزمره

 

18. In a row!!!

پشت سر هم!!!

 

Jane: The new year will be here before you know it.

جین: سال نو قبل اینکه فکرش رو کنی از راه میرسه.

 

Mei: This year really went by fast.

می: امسال واقعا خیلی سریع گذشت.

 

Jane: It seems every year goes by faster.

جین: بنظر میاد هرسال سریعتر از سال قبل میگذره.

 

Mei: I especially enjoy the new year, though.

می: با این حال من بخصوص از سال جدید لذت می برم.

 

Jane:Why?

جین: چرا؟

 

Mei: We have three holidays in a row.

می: سه تا تعطیلی پشت سر هم داریم.

 

17. You are on the right track !!!

داری درست پیش میری!!!

 

Greg:  I am trying to figure out who the murderer is in this story.

گرگ: سعی میکنم بفهمم در این داستان قاتل کیه.

 

Curtis:Who do you think it is!

کورتیس: فکر میکنی کیه؟

 

Greg:I think it’s Mr. Johnson because he was in the house at the time of the murder.

گرگ:فکر میکنم آقای جانسون باشه چون او در هنگام وقوع قتل در خانه بود.

 

Curtis:No, but you are on the right track.

کورتیس: نه، اما داری درست پیش میری.

 

My battery must be low !!!

باید باتری ام ضعیف شده باشه!

 

Girl:” Hello ” ?

دختر: سلام؟

 

AJ:”Hi it’s me what’s up baby ? I’m sorry ! Listen ! I’m gonna be late tonight so don’t stay up and wait for me OK ?”

سلام. منم. چه خبر عزیزم؟ متاسفم!گوش کن! امشب دیر میام،برای همین تو بیدار نمون و منتظر من نباش. باشه؟

 

Girl:”Where are you ?”

دختر:کجایی؟

 

AJ:”Wait wait ! Say that again ?”

صبر کن صبر کن! دوباره بگو؟

 

Girl:”Hello ?”

دختر: الو؟

 

AJ:”You’re coming in and out I think my battery must be low.  Listen ! If you can hear me we’re going to a place nearby, alright ?  Gotta go “

صدات قطع و وصل میشه. فکر میکنم باتری من باید ضعیف باشه.گوش کن! اگه میتونی صدامو بشنوی ما میریم یه جایی همین نزدیکی ها، باشه؟ باید برم.

 

19. Go at steady pace !!!

آرام و یکنواخت حرکت کن!

James: Where are you going on the weekend?

جیمز: آخر هفته قراره کجا بری؟

 

Harry: I’m going hiking with some classmate.

هری: خیال دارم با همکلاسی ها برم پیاده روی.

 

James: Hiking? Isn’t that rather strenuous?

جیمز:پیاده روی؟ یه کمی مشکل نیست؟

 

Harry: Not if you go at a steady pace and take the occasional break.

هری: اگه آرام و یکنواخت حرکت کنی نه و هر از گاهی استراحت کنی.

 

James: Oh, that doesn’t sound too bad.

جیمز: اوه، اونقدرها هم بد بنظر نمیرسه.

 

Harry:Why don’t you join us ? You’ll have a great time.

هری: چرا با ما نمیای؟خیلی بهت خوش می گذره.

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --