مصدر

بیان قصد و مقصود    

تعریف: بیان مقصود یعنی اینکه بگوئیم “فاعل کاری را انجام می‏دهد، تا در آینده به مقصودش برسد.”

 

مثال: او روزی ده ساعت درس می‏خواند تا (در آینده) به دانشگاه راه پیدا کند.

 

 ساختار: برای بیان مقصود و منظور در انگلیسی از دو روش استفاده می‏کنیم:

الف) استفاده از ( جمله + so that )                                       ب) استفاده از مصدر

 

الف) استفاده از ( جمله +  so that) :

so that به معنی (تا – به این منظور که) برای بیان هدف و منظور بکار می‏رود و بعد از آن یک جمله می‏آید. ساختار ( جمله + so that ) را میتوان به ابتدای جمله هم منتقل کرد. مثال:

She stuck her fingers in her ears so that she couldn’t hear the noise.

 

Put the keys on the table so that I remember to take them.

 

  • چهار نکته مهم در رابطه با حرف ربط “so that”:

1در اکثر اوقات در جمله بعد از so that از افعال وجهی can/ will/ may استفاده می‏شود. اگر فعلِ جمله قبل ازso that حال باشد معمولاً بعد از so that یکی از افعال ناقصwill/ can/ may و چنانچه گذشته باشد would/ could/ might بکار می‏رود. مثال:

 

مصدر

 

He goes to the club so that he will become strong.

 

I went to the library so that I could get a book.

 

  • برای تأکید بیشتر، می‏توان so that و جمله پیرو را قبل از جمله پایه ذکر کنیم.

So that he could see the TV better, he put on his glasses.

 

  • می‏توان بجای so that از so در همان معنی استفاده کرد.

Leave home early so you won’t miss the school bus.

  • گاهی بعد از so that ممکن است فعل وجهی وجود نداشته باشد.

 

مصدر

 

 

Put the letters on my desk so that I take a look at them.

 

حرف ربط مقصود so that (تا، که، تا اینکه) از نظر معنی با حرف ربط زمان till/ until فرق دارد.

در انگلیسی رسمی بجایso that   میتوان از in order that استفاده کرد.

 

ب) استفاده از مصدر

برای بیان مقصود در جملات ساده (تک جمله) کافی است فعل مورد نظر را به شکل مصدر ذکر کنیم. در این حالت to مصدری به شکل “برای” ترجمه می‏شود.

 

He left early to arrive on time. (= To arrive on time, he left early.)

او زود حرکت کرد تا به موقع برسد.

 

She stood on the chair to reach the light.        .او روی صندلی ایستاد تا دستش به چراغ برسد

 

نکته 1: با توجه به مثالهای فوق، مصدر مقصود را میتوان در ابتدا یا در وسط جمله بکار برد.

 

نکته 2: در حالت رسمی‏تر می‏توان بجای to از in order to یا  so as to استفاده کرد.

 

She works overtime so as to/ in order to earn extra money.

 

We traveled to Germany in order to/so as to take part in an important meeting.

نکته 3: برای منفی کردن مصدرِ مقصود نمی توان از( فعل ساده + not to ) استفاده کرد بلکه باید از عبارت so as not to/ in order not to استفاده کرد. ( فعل ساده + not to ) تنها بعد از برخی افعال (افعالی که بعدشان مصدر بکار می‏رود) می‏آید. مثال:

In order not to wake the baby up, I went out silently.

 

 

مصدر

 

 

She is studying hard so as not to fail the test.

 

He asked me not to.         .او از من خواست که نروم

نکته 4: همانگونه که در مثالهای فوق می بینید برای منفی کردنِ مصدر، not را قبل از to قرار می‏دهیم.

 

  • مصدر مجهول به صورت زیر ساخته می‏شود:

  to be +P.P

  in order to be + P.P

  so as to be + P.P

 

I went there in order to be introduced to the manager.

 

  • طرز تشخیص و کاربرد to = in order to = so as to و so = so that  در تست:

 

اگر بعد از جای خالی، فعل داشتید از  to = in order to = so as to استفاده می‏کنید.

I avoid sugar …………….. lose weight.

                                      V.

اما اگر بعد از جای خالی، فاعل داشتید از so = so that استفاده می‏کنید.

We left the door open …………. we could hear what they were saying.

                                                s.

 

تعریف مصدر: به طور کلی مصدر، بیانگر هدف و منظور است. برای تشخیص مصدر، جمله را تا جای خالی معنی می‌کنیم، چنانچه سؤالاتی مانند “چرا؟” “که چی؟” یا “برای چی؟” مطرح شد جمله را با مصدر کامل می‌کنیم.

 

ساختار مصدر: 

to + فعل ساده

to study

کاربردهای مصدر:

 

1- بعد از صفت در ساختار ویژه:

ساختار ویژه با It

اگر بخواهیم بعد از فعل از یک صفت  استفاده کنیم، آن فعل را به صورت مصدر و بر اساس ساختار زیر استفاده  می‌کنیم:

It +  to be اسم/صفت   +  فعل + (for + مصدر  + (مفعول  (to+فعل ساده) + …

It was time for her to go to school.                  .وقت آن بود که به مدرسه برود

 

مصدر

 

It’s fun (for children) to watch animals in a zoo.

    مصدر                       اسم

         تماشا کردن حیوانات در یک باغ وحش (برای بچه ها) تفریح است.

 

It’s easy (for me) to learn English.                .یادگیری انگلیسی برای من آسان است

                                                                                                                                                                                      مصدر

2- برای بیان هدف و منظور.

مثال:

     آنها فردا برای ملاقات ما می‏آیند.         .Tomorrow, they are coming to visit us

 

3- بعد از کلمات پرسشی در وسط جمله.

مثال:

                             نمی‏دانیم کِی شروع کنیم.                        .We don’t know when to start

 

4– بعد از برخی افعال – مهمترین این افعال عبارتند از:

 

You’re not allowed to smoke here.

نکات مهم:

1- برای منفی کردنِ مصدر، باید قبل ازto مصدری از not استفاده کنید. مثال:

        He asked us not to tell anyone what had happened.

 

2- بعد از like  هم مصدر و هم اسم مصدر به کار می رود. اما اگر like به مفهوم “خواستن، توقع داشتن” بکار رود، باید بعد از آن حتماً از مصدر استفاده کرد. مثال:

 

My mother likes cooking /to cook.                .مادرم آشپزی را دوست دارد

She likes me to cook my own food.            .او توقع دارد که من خودم غذایم را درست کنم

 

3- بعد ازhelp فعل میتواند ساده یا با اسم مصدر بیاید.

 

4- بعد ازbegin/start/hate   فعل هم با مصدر می‏آید و هم با اسم مصدر.

 

 

 

 

 

 

 

با شرکت در آزمون زیر، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --

فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
راز‌هایی که آموزشگاه‌های زبان دوست ندارند شما بدانید!
* ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا شروع آزمون فقط چند ثانیه فاصله دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود بسته فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا شروع آزمون فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
ایبوک: افعال پرکاربرد همراه با حروف اضافه
عضویت دوره 7 روزه رایگان دکتر زبان در کمتر از 5 ثانیه
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت این دوره ارزشمند کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
یک ساعت فیلم آموزشی همراه با فایل های صوتی و PDF
نگران نباشید، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
تا دریافت این محتوا کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
لطفا آدرس ایمیل صحیح خود را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فرصت بزرگ!
اگر فعلا این محصول را نخریده اید و می خواهید از زمانهای فروش ویژه ما مطلع شوید، ایمیل خود را وارد کنید تا به محض شروع فروش ویژه از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی کنیم!
نام و آدرس ایمیل خود را وارد کنید!
از شما ممنونیم . منتظر فروش ویژه ما باشید!
اطلاعات محصول فرندز
در کمتر از 5 ثانیه نام و ایمیل خود را وارد کنید و اطلاعات مربوط به این محصول را به صورت پی دی اف دانلود کنید تا بعدا بتوانید مطالعه کنید!
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
برای وارد کردن ایمیل خود کمتر از 5 ثانیه زمان نیاز دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت کلیپ ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت هدیه ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
تا دریافت هدایا در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
تا دریافت درس ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www