اصطلاحات تصویری

 

26. burn the candle at both ends:

تا دیروقت بیدار ماندن و کار کردن/بی وقفه کار کردن

He has been burning the candle at both ends with his work and his studies. That’s why he became sick.

او تا دیر وقت برای کار و تحقیقاتش بیدار می مونده. به همین دلیله که مریض شد.

 

25. Finding a needle in a haystack

پیدا کردن سوزن در انبار کاه

 

Finding out which file you want among the thousands of other file can be like looking for a needle in a haystack.

پیدا کردن فایلی که میخوای در میان هزاران فایل دیگه ، مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاهه.

 

27. fat cat
آدم خرپول

Why should those fat cats get rich through our efforts?

چرا این آدمهای پولدار باید از قِبِلِ زحمتهای ما ثروتمند بشن؟

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --