• هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ثبت نام در دوره

برنامه درسی دوره

هفته اول
درس اول: Listening – L 4 24 ساعت
درس دوم: Vocabulary – L 4 00:00:00
درس سوم: Grammar – L 4 00:00:00
درس چهارم: Speaking – L 4 24 ساعت
درس پنجم: Pronunciation – L 4 24 ساعت
آزمون شماره 1 – سطح 4 00:00:00
درس اول: Reading – L 4 24 ساعت
درس اول: Writing – L 4 24 ساعت
Story Time – the tale of the Bamboo Cutter 00:00:00
Music Time – bang bang 00:00:00
هفته دوم
درس ششم: Listening – L 4 00:00:00
درس هفتم: Vocabulary – L 4 24 ساعت
درس هشتم: Grammar – L 4 00:00:00
درس نهم: Speaking – L 4 24 ساعت
درس دهم: Pronunciation – L 4 24 ساعت
آزمون شماره 2 – سطح 4 00:00:00
درس دوم: Reading L 4 24 ساعت
درس دوم: Writing L 4 24 ساعت
Story Time – It’s Quite True Story 00:00:00
Music time – birds 00:00:00
هفته سوم
درس یازدهم: Listening – L 4 24 ساعت
درس دوازدهم: Vocabulary – L 4 24 ساعت
درس سیزدهم: Grammar – L 4 24 ساعت
درس چهاردهم: Speaking – L 4 24 ساعت
درس پانزدهم: Pronunciation – L 4 24 ساعت
آزمون شماره 3 – سطح 4 00:00:00
درس سوم: Reading – L 4 24 ساعت
درس سوم: Writing – L 4 24 ساعت
Story Time – Be Industrious 00:00:00
Music Time – leave the door open 00:00:00
هفته چهارم
درس شانزدهم: Listening – L 4 24 ساعت
درس هفدهم: Vocabulary – L 4 24 ساعت
درس هجدهم: Grammar – L 4 24 ساعت
درس نوزدهم: Speaking – L 4 24 ساعت
درس بیستم: Pronunciation – L 4 24 ساعت
آزمون شماره 4 – سطح 4 00:00:00
درس چهارم: Reading – L 4 24 ساعت
درس چهارم: Writing – L 4 24 ساعت
Story Time – Beggar and His Dream 00:00:00
Music Time – you should see me in a crown 00:00:00
هفته پنجم
درس بیست و یکم: Listening – L 4 24 ساعت
درس بیست و دوم: Vocabulary – L 4 24 ساعت
درس بیست و سوم: Grammar – L 4 24 ساعت
درس بیست و چهارم: Speaking – L 4 24 ساعت
درس بیست و پنجم: Pronunciation – L 4 24 ساعت
آزمون شماره 5 – سطح 4 00:00:00
درس پنجم: Reading – L 4 24 ساعت
درس پنجم: Writing – L 4 24 ساعت
Story Time – Bloody Mary 00:00:00
Music Time – favorite crime 00:00:00
هفته ششم
درس بیست و ششم: Listening – L 4 24 ساعت
درس بیست و هفتم: Vocabulary – L 4 24 ساعت
درس بیست و هشتم: Grammar – L 4 24 ساعت
درس بیست و نهم: Speaking – L 4 24 ساعت
درس سی ام: Pronunciation – L 4 24 ساعت
آزمون شماره 6 – سطح 4 00:00:00
درس ششم: Reading – L 4 24 ساعت
درس ششم: Writing – L 4 24 ساعت
Story Time – princess rose and the golden bird 00:00:00
Music Time – my lover 00:00:00
هفته هفتم
درس سی و یکم: Listening – L 4 24 ساعت
درس سی و دوم: Vocabulary – L 4 24 ساعت
درس سی و سوم: Grammar – L 4 24 ساعت
درس سی و چهارم: Speaking – L 4 24 ساعت
درس سی و پنجم: Pronunciation – L 4 24 ساعت
آزمون شماره 7 – سطح 4 00:00:00
درس هفتم: Reading – L 4 24 ساعت
درس هفتم: Writing – L 4 24 ساعت
Story Time – The foolish barber 00:00:00
هفته هشتم
درس سی و ششم: Listening – L 4 24 ساعت
درس سی و هفتم: Vocabulary – L 4 24 ساعت
درس سی و هشتم: Grammar – L 4 24 ساعت
درس سی و نهم: Speaking – L 4 24 ساعت
درس چهلم: Pronunciation – L 4 24 ساعت
آزمون شماره 8 – سطح 4 00:00:00
درس هشتم: Reading – L 4 24 ساعت
درس هشتم: Writing – L 4 24 ساعت
Story Time – The Proud Horse and The Donkey 00:00:00
هفته نهم
درس چهل و یکم: Listening – L 4 24 ساعت
درس چهل و دوم: Vocabulary – L 4 24 ساعت
درس چهل و سوم: Grammar – L 4 24 ساعت
درس چهل و چهارم: Speaking – L 4 24 ساعت
درس چهل و پنجم: Pronunciation – L 4 24 ساعت
آزمون شماره 9 – سطح 4 00:00:00
درس نهم: Reading – L 4 24 ساعت
درس نهم: Writing – L 4 24 ساعت
هفته دهم
درس چهل و ششم: Listening – L 4 24 ساعت
درس چهل و هفتم: Vocabulary – L 4 24 ساعت
درس چهل و هشتم: Grammar – L 4 24 ساعت
درس چهل و نهم: Speaking – L 4 24 ساعت
درس پنجاهم: Pronunciation – L 4 24 ساعت
آزمون شماره 10 – سطح 4 00:00:00
درس دهم: Reading – L 4 00:00:00
درس دهم: Writing – L 4 24 ساعت
هفته یازدهم
درس پنجاه و یکم: Listening – L 4 24 ساعت
درس پنجاه و دوم: Vocabulary – L 4 24 ساعت
درس پنجاه و سوم: Grammar – L 4 24 ساعت
درس پنجاه و چهارم: Speaking – L 4 24 ساعت
درس پنجاه و پنجم: Pronunciation – L 4 24 ساعت
آزمون شماره 11 – سطح 4 00:00:00
درس یازدهم: Reading – L 4 24 ساعت
درس یازدهم: Writing – L 4 24 ساعت
هفته دوازدهم
درس پنجاه و ششم: Listening – L 4 1 روز, 1 ساعت
درس پنجاه و هفتم: Vocabulary – L 4 24 ساعت
درس پنجاه و هشتم: Grammar – L 4 24 ساعت
درس پنجاه و نهم: Speaking – L 4 24 ساعت
درس شصتم: Pronunciation – L 4 24 ساعت
آزمون شماره 12 – سطح 4 00:00:00
درس دوازدهم: Reading – L 4 24 ساعت
درس دوازدهم: Writing – L 4 24 ساعت

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

دوره محدود
  • خصوصی
  • دسترسی نامحدود
811 دانشجو ثبت نام کرده

درباره ما

دوره مکالمه آنلاین فرمول 1 توسط تیم دکتر زبان طراحی شده و هرگونه کپی برداری از این دوره پیگرد قانونی دارد!

تماس با ما

ایمیل: drzaban@gmail.com


تماس با بخش اداری:

02188487845

تماس از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر


تماس با مدیریت:

09023792226

برند دکتر زبان در سازمان مالکیت معنوی به ثبت رسیده است!

منوهای نصب در پنل مدیریت