• هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ثبت نام در دوره

برنامه درسی دوره

هفته اول
درس اول: Listening 01:00:00
درس دوم: Vocabulary 00:00:00
درس سوم: Grammar 00:00:00
درس چهارم: Speaking 00:00:00
درس پنجم: Pronunciation 00:00:00
آزمون هفته اول 00:00:00
هفته دوم
درس ششم: Listening 00:00:00
درس هفتم: Vocabulary 00:45:00
درس هشتم: Grammar 00:00:00
درس نهم: Speaking 00:00:00
درس دهم – Pronunciation 00:00:00
آزمون هفته دوم 00:00:00
هفته سوم
درس یازدهم – Listening 00:00:00
درس دوازدهم – Vocabulary 00:00:00
درس سیزدهم – Grammar 00:00:00
درس چهاردهم – Speaking 00:00:00
درس پانزدهم – Pronunciation 00:00:00
آزمون هفته سوم 00:00:00
هفته چهارم
درس شانزدهم – Listening 00:00:00
درس هفدهم – Vocabulary 00:00:00
درس هجدهم – Grammar 00:00:00
درس نوزدهم – Speaking 00:00:00
درس بیستم – Pronunciation 00:00:00
آزمون هفته چهارم 00:00:00
هفته پنجم
درس بیست و یکم – Listening 00:00:00
درس بیست و دوم – Vocabulary 00:00:00
درس بیست و سوم – Grammar 00:00:00
درس بیست و چهارم – Speaking 00:00:00
درس بیست و پنجم – Pronunciation 00:00:00
آزمون هفته پنجم 00:00:00
هفته ششم
درس بیست و ششم – Listening 00:00:00
درس بیست و هفتم – Vocabulary 00:00:00
درس بیست و هشتم – Grammar 00:00:00
درس بیست و نهم: Speaking 00:00:00
درس سی ام – Pronunciation 00:00:00
آزمون هفته ششم 00:00:00
هفته هفتم
درس سی و یکم – Listening 00:00:00
درس سی و دوم – Vocabulary 00:00:00
درس سی و سوم – Grammar 00:00:00
درس سی و چهارم – Speaking 00:00:00
درس سی و پنجم – Pronunciation 00:00:00
آزمون هفته هفتم 00:00:00
هفته هشتم
درس سی و ششم – Listening 00:00:00
درس سی و هفتم – Vocabulary 00:00:00
درس سی و هشتم – Grammar 00:00:00
درس سی و نهم – Speaking 00:00:00
درس چهلم – Pronunciation 00:00:00
آزمون هفته هشتم 00:00:00
هفته نهم
درس چهل و یکم – Listening 00:00:00
درس چهل و دوم – Vocabulary 00:00:00
درس چهل و سوم – Grammar 00:00:00
درس چهل و چهارم – Speaking 00:00:00
درس چهل و پنجم – Pronunciation 00:00:00
آزمون هفته نهم 00:00:00
هفته دهم
درس چهل و ششم – Listening 00:00:00
درس چهل و هفتم – Vocabulary 00:00:00
درس چهل و هشتم – Grammar 00:00:00
درس چهل و نهم – Speaking 00:00:00
درس پنجاهم – Pronunciation 00:00:00
آزمون هفته دهم 00:00:00
هفته یازدهم
درس پنجاه و یکم – Listening 00:00:00
درس پنجاه و دوم – Vocabulary 00:00:00
درس پنجاه و سوم – Grammar 00:00:00
درس پنجاه و چهارم – Speaking 00:00:00
درس پنجاه و پنجم – Pronunciation 00:00:00
آزمون هفته یازدهم 00:00:00
هفته دوازدهم
درس پنجاه و ششم – Listening 00:00:00
درس پنجاه و هفتم – Vocabulary 00:00:00
درس پنجاه و هشتم – Grammar 00:00:00
درس پنجاه و نهم – Speaking 00:00:00
درس شصتم – Pronunciation 00:00:00
آزمون هفته دوازدهم 00:00:00

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

شرکت در دوره
  • 1,900,000 تومان
  • دسترسی نامحدود
2364 دانشجو ثبت نام کرده

درباره ما

دوره مکالمه آنلاین فرمول 1 توسط تیم دکتر زبان طراحی شده و هرگونه کپی برداری از این دوره پیگرد قانونی دارد!

تماس با ما

ایمیل: drzaban@gmail.com


تماس با بخش اداری:

02188487845

تماس از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر


تماس با مدیریت:

09023792226

کاربران آنلاین

برند دکتر زبان در سازمان مالکیت معنوی به ثبت رسیده است!

منوهای نصب در پنل مدیریت