دکتر زبان

آیا می دانید میزان موفقیت شما در یادگیری زبان به تعداد لغاتی است که می دانید؟

شاید بپرسید چرا؟

به سه دلیل:

1- لغات کلید ارتباط محسوب می شوند.

هدف نهایی اغلب فراگیران زبان رسیدن به توانایی ایجاد ارتباط با افراد خارجی زبان است. اگر نمی خواهید به طور صد در  صد به مهارتهای غیر کلامی وابسته باشید، تسلط به لغات کاربردی در محاورات کاربردی جزء لاینفک و بسیار ضروری در فضای یادگیری یک زبان خارجی محسوب می شود.

همه ما ترجیح می دهیم  روی گوشی همراه خود یک دیکشنری داشته باشیم ولی کمتر به داشتن یک کتاب گرامر بر روی گوشی خود اهمیت می دهیم. به قول دیوید ویلکینز ( David A. Wilkins ) زبانشناس معروف ”  بدون دانستن گرامر مفاهیم کمی را می توان منتقل کرد اما بدون لغت هیچ مفهومی را نمی توان انتقال داد.”

2- دایره واژگان قوی به تقویت دیگر مهارتهای زبانی کمک می کند.

پال نیشن  ( Paul Nation) زبانشناس و نویسنده معروف کتاب 4000 واژه مطلقا ضروری معتقد است که هدف نهایی از یادگیری یک زبان “لغت” نیست، اما بانک واژگان قدرتمند در تقویت و تسهیل  مهارتهای لیسنینگ، اسپیکینگ، ریدینگ و رایتینگ بسیار موثر است.

دکتر زبان

3- هر قدر لغت بیشتری بدانیم، حجم بیشتری از مطالب را یاد می گیریم.

برای یادگیری یک لغت جدید باید با یک لغت خاص آشنا باشید. بدیهی است با استفاده از لغات قبلی می توانید تعداد بیشتری لغت جدید را یاد بگیرید. خاطرتان باشد لغات، بسیار مهم هستند. آنها را دست کم نگیرید و هنگام یادگیری زبان نهایت سعی خود را برای حفظ و یادگیری آن‌ها صرف کنید.

دیکشنری جامع Friends با 656 لغت و اصطلاح کاربردی موفقیت شما را در افزایش بانک واژگان تا حد بسیار زیادی تسهیل می کند.

دکتر زبان