تولدت مبارک به انگلیسی

ویدئوی آموزشی دکتر زبان در مورد تولدت مبارک به انگلیسی را با هم بررسی می کنیم!

جملات دیگه ای که می تونید برای گفتن تبریک تولد ازشون استفاده کنید:

 

Many happy returns of the day!

 

I wish you a wonderful birthday!

 

Have a great one!

 

Wishing you many more candles to blow.

 

می خواهیم بگیم تولدت پیشاپیش مبارک. می گیم:

Happy birthday in advance!/ Happy early birthday!

 

تولدت با تاخیر مبارک

Belated happy birthday

که البته در محاوره می گن

Happy belated birthday!