آزمون جامع زمانهای حال – Mini Course

 

بچه ها زمان حال رو تموم کردیم و کامل بررسی کردیم بریم آزمون جامع رو از هر ۴ قسمی که خوندید رو با هم انجام بدیم

برای مشاهده نتیجه آزمون روی دکمه آبی رنگ انتهای آزمون کلیک کن! هر جا هم که متوجه نشدی پیام بده

You must specify a text.