Hello, it’s me

لطفا بدون نگاه کردن به متن آهنگ، در آزمون شرکت کنید. هدف از این آزمون اینه که ببینید چقدر یاد گرفتید!(: