قبل از وقت تعیین شده به انگلیسی

آموزش دکتر زبان در مورد قبل از وقت تعیین شده و سر وقت به انگلیسی و دقیقا در زمان مشخص شده به انگلیسی، را با هم بررسی می کنیم!

 

🎃اینو بلد باش که خیلی کاربردیه👇

On time
سر وقت , دقیقا در زمان مشخص شده

Did you get to work on time this morning?

امروز صبح سر وقت رسیدی به محل کارت؟

in time
قبل از وقت تعیین شده

We entered the theater just in time to see the beginning of the movie.
قبل از شروع اجرا وارد سالن تئاتر شدیم فقط برای اینکه شروعش رو ببینیم

کی میتونه بگه به کسی که خیلی On time باشه چی میگن؟؟؟