تقصیر من بود به انگلیسی

 

عبارت “‌ تقصیر من بود ” به انگلیسی رو به شکل های زیر بگید حتما سیوش کن و برای دوستات هم بفرست که خیلی کاربردیه:

1️⃣ My bad!

2️⃣ My mistake.

3️⃣ It was my fault.

4️⃣ I am the one to blame.

5️⃣ I stand corrected.