چهار روش محترمانه برای تمام کردن یک مکالمه

 

چهار روش محترمانه برای تمام کردن یک مکالمه

1️⃣It was nice chatting with you.

گفتگوی خوبی باهات بود.

 

2️⃣Well,It ‘s getting late.

خب دیگه داره دیر میشه.

 

3️⃣Any way, I should get going .

به هر حال من دیگه باید برم.

 

4️⃣I’m sorry to cut you off, but I actually gotta run.

ببخشید حرفتونو قطع میکنم، اما من باید سریع برم.

 

حالا تو یه جمله اضافه کن

🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤

دانلود رایگان نمونه کتاب اسپیکینگ تیک آف
👇👇
https://drzaban.com/speaking-take-off-book/