لغات تصویری

 

Crab

خرچنگ

 

You can’t teach a crab how to walk straight.

نمیتونی به یک خرچنگ یاد بدی که چطور مستقیم راه بره.

 

Fish

ماهی

 

Do you think fish can hear?

فکر میکنی ماهی میتونه بشنوه؟

 

Seal

فک دریایی

 

Seals eat fish.

فک ها ماهی میخورند.

 

Octopus

اختاپوس

 

I’ve never eaten a live octopus.

هیچوقت یک اختاپوس زنده نخورده ام.

 

Shark

کوسه

 

Sharks are good swimmers.

کوسه ها شناگران ماهری هستند.

 

Seahorse

اسب دریایی

 

The seahorse was so beautiful that Peter was lost for words.

این قدر ساحل قنگ بود که پیتر زبونش بند اومد.

 

Walrus

شیرماهی

 

The walrus is now seldom seen, although in prehistoric times it was common.

امروزه شیر ماهی بندرت دیده میشه، اگر چه در دوران ماقبل تاریخ رایج بود.

 

Starfish

ستاره دریایی

 

That’s what a starfish looks like.

یک چیزی شبیه ستاره دریاییه.

 

Whale

وال

 

Have you ever seen a whale?

تا حالا وال دیده ای؟

 

Penguin

پنگوئن

 

A penguin is a bird that cannot fly.

پنگون پرنده است اما نمیتواند پرواز کند.

 

Jellyfish

عروس دریایی

 

These creatures evolved from simpler organisms like jellyfish.

این موجودات از موجوداتی ساده تر مثل عروس دریایی تکامل یافته اند.

 

Squid

ماهی مرکب

 

A squid has ten legs.

ماهی مرکب ده پا دارد.

 

Lobster

خرچنگ دریایی

 

Shrimps, crabs and lobsters form an important source of food supply.

میگو ، خرچنگ و خرچنگ دریایی یک منبع مهم غذایی هستند.

 

Pelican

پلیکان

 

Pelicans have large beaks.

پلیکانها منقار بزرگی دارند.

 

Shrimp

میگو

 

One of my favorite things to eat is shrimp.

یکی از غذاهای مورد علاقه من میگو است.

 

Oyster

صدف خوراکی

 

Do you like oysters?

صدفها رو دوست داری؟

 

Clams

نوعی صدف

 

The clam burrows in the sand to a considerable depth.

صدفها در عمق زیاد در ماسه ها پنهان می شوند.

 

Seagull

مرغ دریایی

 

Tom seems to enjoy just sitting on the dock and watching the seagulls.

بنظر میرسه تام فقط از نشتن در اسکله و تماشای مرغان دریایی لذت میبرد.

 

Dolphin

دلفین

 

Dolphins are really smart.

دلفین ها واقعا باهوش هستند.

 

Shells

صدف ها

 

I found a beautiful shell on the shore.

روی ساحل یک صدف زیبا پیدا کردم.

 

Sea urchin

توتیای دریایی یا خارپشت دریایی

 

Have you ever seen sea urchins?

تا حالا خارپشت دریایی دیده ای؟

 

Cormorant

باکلان یا قره غاز

 

The largest inland breeding site for cormorants in Wales is here.

بزرگترین بخش تولید مثل و پرورش داخلی برای باکلان ها ، در ولز ، اینجاست.

Otter

سمور

 

Sea otters love to eat clams while swimming on their backs.

سمور های دریایی دوست دارند درحالی که به پشت شنا میکنند صدف دریایی بخورند.

 

Pelican

پلیکان

 

I saw a big pelican there.

اونجا یک پلیکان بزرگ دیدم.

 

Sea anemone

شقایق دریایی

 

A hermit crab carrying a sea anemone around on its shell.

خرچنگ هرمیت یک شقایق دریایی را روی صدفش حمل میکند.

 

Sea turtle

لاکپشت دریایی

 

Almost all Sea turtles have a long lifespan.

تقریبا همه لاکپشت های دریایی طول عمر طولانی دارند.

 

Sea lion

شیر دریایی

 

Biologists noted an increase in the number of sea lions off Brazil.

زیست شناسان در تعداد شیرهای دریایی در برزیل روند رو به رشدی را به ثبت رسانده اند.

 

Coral

مرجان دریایی

 

Coral reefs attract a variety of beautiful marine life.

تپه های مرجانی طیف متنوعی از موجودات دریایی را جذب میکنند.

 

Moth

حشره

 

Moths are attracted by light.

حشرات جذب نور می شوند.

 

Bee

زنبور عسل

Bees make honey.

زنبور ، عسل درست می کند.

 

Butterfly

پروانه

 

The life span of a butterfly is short.

طول عمر پروانه کوتاه است.

 

Spider

عنکبوت

 

There’s a spider in the bathroom.

داخل حمام یه عنکبوته.

 

Ladybird (BrE) – ladybug (NAmE)

کفشدوزک

 

Ladybug eats aphids.

کفشدوزک شته می خورد.

 

Ant

مورچه

 

Do ants have ears?

آیا مورچه ها گوش دارند؟

 

Dragonfly

سنجاقک

 

There is a dragonfly on the ceiling.

یک سنجاقک روی سقفه.

 

Fly

مگس

 

Flies and mosquitoes interfered with his meditation.

مگسها و پشه ها مزاحم مدیتیشن او شدند.

 

Mosquito

پشه

 

A mosquito just bit me.

یک پشه نیشم زد.

 

Grasshopper

ملخ

 

That’s the biggest grasshopper I’ve ever seen.

اون بزرگترین ملخیه که تا حالا دیدم.

 

Beetle

سوسک

 

I picked up the beetle carefully between finger and thumb.

من با دقت سوسک را بین انگشتم و شستم گرفتم.

 

Cockroach

سوسک حمام

 

There are many cockroaches in the kitchen.

سوسک های زیادی توی آشپزخونه هستن.

 

Centipede

هزارپا

 

How many legs does a centipede have?

هزارپا چند پا داره؟

 

Worm

کرم

 

The bird was looking for worms.

پرنده دنبال کرمها می گشت.

 

Louse (plural: lice)

شپش

 

The louse then feeds by sucking the fish’s blood.

شپشها با مکیدن خون ماهی تغذیه می کنند.

 

اسامی مکانها در شهر

 

School

 

The school has received a large capital grant to improve its buildings.

این مدرسه برای بازسازی ساختمانهای خود، کمک مالی زیادی رو دریافت کرده است.

 

Library

کتابخانه

 

The library is in the centre of the town.

کتابخانه در مرکز شهره.

 

Bookstore

کتابفروشی

 

I work at a bookstore as a cashier once a week.

من هفته ای یکبار بعنوان صندوقدار در یک کتابفروشی کار می کنم.

 

Post office

دفتر پست

 

Look straight ahead and you’ll see the post office.

مستقیم نگاه کن بعد دفتر پست رو می بینی.

 

Pharmacy

داروخانه

 

She works at the pharmacy.

او در یک داروخانه کار می کند.

 

Hospital

بیمارستان

 

I’m going to hospital for an X-rays.

برای عکس رنگی با اشعه ایکس دارم میرم بیمارستان.

 

Police station

اداره پلیس

 

He works in the nearby police station.

او در اداره پلیس در همین حوالی کار می کند.

 

Bank

بانک

 

The bank will supply and buy back foreign currency.

این بانک ارز خارجی را عرضه و خریداری خواهد کرد.

 

Bus stop

ایستگاه اتوبوس

 

I saw Louise walking slowly to the bus stop.

من لوییس رو دیدم که داشت به آرامی به سمت ایستگاه اتوبوس قدم میزد.

 

Airport

فرودگاه

 

They arrived late at the airport.

آنها دیر به فرودگاه رسیدند.

 

Train station

ایستگاه قطار

 

I’ll meet you at the train station.

در ایستگاه قطار تو را خواهم دید.

 

Petrol station

پمپ بنزین

 

The driver stopped the car at the petrol station to refuel.

راننده برای بنزین زدن ماشین رو در پمپ بنزین نگه داشت.

 

Hotel

هتل

 

Many famous people have stayed in the hotel.

افراد مشهور زیادی در این هتل اقامت داشته اند.

 

Church

کلیسا

 

They go to church on Sundays.

آنها یکشنبه ها به کلیسا میروند.

 

Factory

کارخانه

 

The number of workers in our factory is 300.

تعداد کارکنان در کارخانه ما 300 نفر است.

 

Garage

گاراژ

 

He slowly backed his car into the garage.

اون یواش با عقب ماشینش رو در کاراژ زد.

Different Parts of a Plant
بخشهای مختلف یک گیاه

 

Seed

دانه

 

She grew all the broccoli plants from seed.

او همه گیاهان بروکلی را از دانه پرورش داد.

 

Sprout

جوانه

 

A sprout can take just so much and then no more.

جوانه در ابتدا به آب و مواد مغذی زیادی نیازه داره و بعد از اون زیاد نه.

 

Stem

ساقه

 

Cut the stem cleanly, just beneath a leaf joint.

ساقه رو با دقت ببر، درست از زیر محل اتصال برگ.

 

Leaf

برگ

 

I am perhaps the only person who ever saw that leaf.

شاید تا حالا من تنها کسی هستم که آن برگ رو دیده.

 

Berry

دانه

 

The berries had long ago withered on the tree.

مدتها پیش دانه های روی درخت پژمرده شده بودند.

 

Bud

غنچه

 The bud develops into a flower.

غنچه به گل تبدیل می شود.

 

Flower

گل

 

The plant has a brilliant red flower.

اون گیاه یک گل قرمز زیبا دارد.

 

Pollen

گرده

 

Nectar and pollen are very nutritious.

شهد و گرده بسیار مغذی هستند.

 

Stigma

کلاله

 

Pollen must be transferred by hand from one flower to the stigma of another flower on a separate plant.

گرده باید با دست از یک گل به کلاله گل دیگر بر روی یک گیاه جداگانه منتقل شود.

 

Sepal

کاسبرگ

 

The sepal is usually green. It can protect the flower bud.

کاسبرگ معمولا سبز رنگ است. اون میتونه از غنچه گل محافظت کنه.

 

Stalk

ساقه

 

Two flowers usually develop on each stalk.

معمولا روی هر ساقه دو گل رشد می کند.

 

Petal

گلبرگ

 

The flower has five petals.

اون گل پنج گلبرگ دارد.

 

Trunk

تنه

 

The tree trunk was hollow inside.

داخل تنه درخت یک حفره بود.

 

Branch

شاخه

 

I chopped a branch off the tree.

من شاخه رو از درخت جدا کردم.

 

Root

ریشه

 

The young trees have struck root.

درختان جوان ریشه آسیب پذیری دارن.

Ring

حلقه (حلقه های نشان دهنده سن یک درخت)

The cottage was surrounded by a ring of trees.

اطراف کلبه حلقه ای از درختان بود.

 

Thorn

خار

 

There is no cactus without a thorn.

هیچ کاکتوسی بدون خار نیست.

 

Bark

پوسته

 

You can’t judge a tree by its bark.

نمیتونی یک درخت رو از پوست اون تشخیص بدی.

Log

کنده

 

He split the log into several pieces.

او کنده رو به چند تکه تقسیم کرد.

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --