تعیین سطح

شاید تا بحال در دوره های مختلف یادگیری زبان انگلیسی شرکت کرده اید و در پایان دوره چند گواهینامه یا کارنامه نیز دریافت کرده اید. خب اگر این گونه است چرا در آزمون تعیین سطح دکتر زبان شرکت نمی کنید تا هم از وضعیت سطح خود بهتر مطلع شوید وهم آموزشهایی که دیده اید را بهتر مورد ارزیابی قرار دهید.

 

اگر  تا کنون در برخی آزمونهای تعیین سطح شرکت کرده اید و  پس از  پاسخ به چند سوال سطحی، خود را در میان افرادی دیده اید که سطح آنها نسبت به شما بیش از حد پایین و یا بر عکس بسیار بالا بوده و بعد احساس یاس ونامیدی به شما دست داده، حال فرصت آن را دارید تا با شرکت در این آزمون تجربه ای خوشایند را کسب کنید.

 

تفاوت این آزمون با آزمونهای تعیین سطح کلیشه ای در این است دانش شما در دو حوزه لغت و گرامر مورد سنجش قرار می گیرد. سوالات از ساده به دشوار طراحی شده اند تا شما با اعتماد  به نفس بیشتری به آنها پاسخ دهید و از آزمون خود لذت ببرید و مطمئن باشید ارزش زمانی را که برای آن گذاشته اید را داشته است.

 

نکته آخر اینکه پس از دریافت نتیجه عملکرد خود می توانید با اطمینان خاطر برای پیمودن این مسیر بهتر برنامه ریزی کنید. و با یادگیری زبان انگلیسی یکبار برای همیشه جایگاهی که همواره شایسته آن بوده اید را کسب کنید.

 

شاید خودتان بتوانید به تنهایی برای پیمودن  این مسیر پر از ظرافت برنامه ریزی کنید، شاید هم به مشاوره با دکتر زبان نیاز پیدا کنید!