صفات ملکی

مالکیت و انواع آن

تعریف: مالکیت یعنی تملک نسبت به یک شخص یا یک شیء .

 

انواع مالکیت: مالکیت به طور کلی دو دسته است،

1- مالکیت اشیاء                       2- مالکیت انسان

 

1- مالکیت اشیاء

مالکیت اشیاء را به شکل زیر در جمله نشان می دهیم:

 

مالک + of + the + ملک + the

 

The door of the class is blue.            .دربِ کلاس آبی رنگ است

 

2- مالکیت انسان

مالکیت یعنی تملک داشتن یک فرد نسبت به یک فرد یا نسبت به یک شیء . مالکیت انسان را به دو شکل در جمله نشان  می دهیم:

1- با استفاده از صفات ملکی              2- با استفاده از (s’)

صفات ملکی کلماتی هستند که همراه اسم می آیند تا مالک آن را مشخص کنند. این صفات را در نمودار زیر ببینید:

 

 

صفات ملکی

من یک ماشین دارم. ماشین من قرمز است.     .I have a car. My car is red

2- قاعده استفاده از (s’) به شکل زیر می باشد:

ملک+ s’ + مالک (انسان)

 

 این خودکار علی است.          .It is Ali’s pen

 

نکته: در صورتیکه اسم ملک برای ما شناخته شده باشد و بدانیم در مورد چه ملکی صحبت می کنیم بعد از (s’) می توانیم اسم ملک را به اختیار حذف کنیم.

این مال علی است.                  .It is Ali’s

 

نکته: در ترکیب مالکیت انسان و مالکیت اشیاء ، ابتدا مالکیت اشیاء را تا (of) می نویسیم سپس مالکیت انسان را  می آوریم:

The leg of the teachers table          پایه ی میزِ معلم

                                               مالکیت انسان    مالکیت اشیاء

نکته: در مالکیت انسان اگر ملک برای بیش از دو مالک باشد، (s’) را به آخرین اسم اضافه می کنیم.

 

صفات ملکی

 

    This is Ali and Reza‘s bicycle.      این دوچرخه علی و رضا است

 

نکته: برای نشان دادن مالکیت حیوانات می توانیم بجای (of) از (s’) نیز استفاده کنیم.

 The dog’s ball= The ball of the dog

 

نحوه ساخت سوال در مورد مالکیت

برای پرسش در مورد مالکیت از کلمه پرسشی “Whose” (مال چه کسی؟) استفاده می کنیم. “Whose” از مالک و صاحب  چیزی یا کسی سوال می کند و جایگزین مالک یا صفت ملکی می شود. ساختار استفاده از “Whose” به شکل زیر می باشد.

?جمله به صورت سوالی + اسم (ملک)+ Whose

(در صورتیکه مالک اول جمله نباشد)

 

It is my watch.

این ساعت مال چه کسی است؟   ?Whose watch is it

 

روش پاسخ دادن 

در پاسخ دادن به سوالاتی که در آنها صفت ملکی یا’s به کار رفته است باید توجه داشت که صفت ملکی یا’s هیچ اهمیتی ندارد بلکه اسم بعد از آنها مهم است . یعنی در پاسخ کوتاه از ضمیر مربوط به اسم استفاده می کنیم بدون اینکه به صفت ملکی یا ’s توجه کنیم.

صفات ملکی

Has my brother a red ball?

Yes, he has. he has a red ball.

No, he hasn’t. he hasn’t a red ball.

 

Has Ali’s sister a scarf?

Yes, she has. she has a scarf.

No, she hasn’t. she hasn’t a scarf.

 

نکته: قانون زیر در سوال و جواب باید رعایت شود.

 

 

Is John your brother?               آیا جان برادر شماست؟

Yes, he is my brother.               .بله، او برادر من است

با شرکت در آزمون زیر، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید!

فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
راز‌هایی که آموزشگاه‌های زبان دوست ندارند شما بدانید!
* ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا شروع آزمون فقط چند ثانیه فاصله دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود بسته فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا شروع آزمون فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
ایبوک: افعال پرکاربرد همراه با حروف اضافه
عضویت دوره 7 روزه رایگان دکتر زبان در کمتر از 5 ثانیه
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت این دوره ارزشمند کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
یک ساعت فیلم آموزشی همراه با فایل های صوتی و PDF
نگران نباشید، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
تا دریافت این محتوا کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
لطفا آدرس ایمیل صحیح خود را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فرصت بزرگ!
اگر فعلا این محصول را نخریده اید و می خواهید از زمانهای فروش ویژه ما مطلع شوید، ایمیل خود را وارد کنید تا به محض شروع فروش ویژه از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی کنیم!
نام و آدرس ایمیل خود را وارد کنید!
از شما ممنونیم . منتظر فروش ویژه ما باشید!
اطلاعات محصول فرندز
در کمتر از 5 ثانیه نام و ایمیل خود را وارد کنید و اطلاعات مربوط به این محصول را به صورت پی دی اف دانلود کنید تا بعدا بتوانید مطالعه کنید!
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
برای وارد کردن ایمیل خود کمتر از 5 ثانیه زمان نیاز دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت کلیپ ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت هدیه ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
تا دریافت هدایا در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
تا دریافت درس ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
عضویت دوره 9 روزه رایگان دکتر زبان در کمتر از 5 ثانیه
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.