Present Continuous – Positive

آزمون گرامر- Present Continuous - Positive

لطفا سوالات زیر را به دقت بخوانید و گزینه مناسب را انتخاب کنید. برای مشاهده نتیجه آزمون روی دکمه آبی رنگ انتهای آزمون کلیک کنید!