لطفا صفر ابتدای موبایل را هم وارد کنید. مثلا 09124581289