جمله در مورد غذا به انگلیسی

 

 

 

هفت جمله کاربردی در انگلیسی واقعی با موضوع غذا

 

 

1.  I’m so hungry! I can hear my stomach growling!
خیلی گشنمه! شکمم قار و قور می کنه

 

2.  I hate the way you wolf down/ gobble up your food at dinner.
خیلی بدم میاد سر شام اینجوری تند تند غذا می خوری

 

3. Why are you picking at your food like that?
چرا اینجوری به غذات نوک میزنی؟

 

4.  I ate something earlier and spoil my appetite?
قبلا یه چیز خوردم و اشتهام کور شد

 

5. Do you save room for dessert?
برای دسر جا داری؟

 

6.  No, thank you. I’m stuffed / full. I can’t eat another bite.
ممنون. دیگه جا ندارم. یه ذره هم نمی تونم بخورم

 

7. Enjoy your meal! / Bon appétit!
نوش جان

دانلود نمونه رایگان کتاب اسپیکینگ تیک آف👇👇

کتاب اسپیکینگ تیک آف