چک لیست اهداف SMART

پس از مشخص کردن اهدافتان سوالات زیر را از خودتان بپرسید و ببینید این اهداف تا چه میزان از الگوی SMART پیروی می‌کند.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .