تفاوت بین Suitable و Appropriate

 

 

 

کلمه suitable برای توصیف چیزیه که برای یک هدف و منظور خاص مناسبه. مثلا:

 

A winter coat is suitable for keeping you warm; a light jacket is not suitable.

کاپشن زمستونی برای این که شما رو گرم نگه داره مناسبه اما کاپشن نازک مناسب نیست

 

He hasn’t any suitable shoes for the wedding.

اون برای عروسی کفش مناسبی نداره

 

کلمه appropriate برای اشاره به چیزیه که از نظر فرهنگی/اجتماعی پذیرفته شده

 

Sports clothes are not appropriate for a formal wedding.
لباس ورزشی برای عروسی رسمی مناسب نیست

 

Is this film appropriate for small children?
آیا این فیلم برای کودکان مناسبه؟

 

🔸این جمله رو ترجمه کن🔸
👇👇
A dirty face is not appropriate for the school photograph.