متاسفانه ظرفیت تکمیل شد!

شروع دوره جدید: بهار 1396

ظرفیت دوره مکالمه آنلاین فرمول ۱ تکمیل شد و ثبت نام برای عموم مجاز نیست …

 ظرفیت دوره جدید بسیار محدود بوده و به سرعت تکمیل می شود. اگر می خواهید جزء  ثبت نامی های دوره جدید باشید با پرداخت فقط 8400 تومان پیش ثبت نام کنید.

با پرداخت این مبلغ علاوه بر اینکه در لیست ثبت نام قطعی قرار می گیرید، مشمول اضافه قیمت سال جدید نیز نخواهید شد! (مبلغ 8400 تومان از هزینه دوره کسر خواهد شد.)