متاسفانه ظرفیت دوره مکالمه آنلاین فرمول ۱ تکمیل شده و اکنون امکان ثبت نام وجود ندارد. از آنجاییکه ظرفیت این دوره محدود است شما می توانید همین الان با پیش ثبت نام علاوه بر استفاده از 10 درصد تخفیف دوره  نام خود را به طور قطعی در لیست ثبت نام شوندگان قرار دهید!

شروع دوره بعدی: آذر 96

توجه: مبلغ پیش ثبت نام بعدا از هزینه کل دوره کسر می شود.