۱۰۰ پاسخ به متداول ترین سوالات رایج در مکالمات انگلیسی

برخی اوقات ،علیرغم دانستن لغات فراوان، برای پاسخ به برخی سوالات ساده با مشکل مواجه می شویم. دراینجا سوالات رایج را برسی می کنیم و برای هر سوال به آموزش پاسخ های مناسب می پردازیم.

سوالات متداول

۱. What do you do? (“What is your job/profession?”)                           شغل شما چیه؟

I work in a bank.                                                                                     .در بانک کار می کنم
I’m unemployed at the moment.                                                                   .فعلا بیکار هستم
I run my own business.                                                                        .برای خودم کار می کنم
I’m retired now. I used to be an engineer.                             .الان بازنشسته ام. قبلا مهندس بودم

۲. Are you married?                                                                                آیا متاهل هستید؟

Yes, I’ve been married for two years now.                                          .دو ساله که ازدواج کرده ام
I’m divorced.                                                                                          .از همسرم جدا شدم
I’m engaged – we’re getting married next year.                .نامزد هستم. سال آینده ازدواج می کنیم
No, but I’m in a relationship.                                                         .نه، فعلا با یک نفر آشنا شدم
Nope, I’m single.                                                                                         .نه، مجرد هستم

۳. Why are you studying English?                                           چرا زبان انگلیسی می خونی؟

For work.                                                                                                              .برای کار
So I can communicate when I travel.                    .برای اینکه بتونم موقع مسافرت ارتباط ایجاد کنم
I love learning new languages.                                          .عاشق یادگیری زبانهای جدید هستم
Because I’d like to immigrate to the U.S.                             .چون می خوام به آمریکا مهاجرت کنم
I’m thinking of studying in England.                       .در نظر دارم در کشور انگلیس ادامه تحصیل بدم

دقت کنید نگویید “thinking to study.” بلکه بگویید “thinking of studying”.

 

۴. Where/How did you learn English?                             کجا/چطور انگلیسی رو یاد گرفتید؟

I took classes for three years.                                                               .سه سال کلاس رفتم
I did an intensive course.                                                       .در یک دوره فشرده شرکت کردم
I’ve been studying on my own.                                                                        .خودم خوندم

بجای studying on my own نیز می توان از عبارت studying by myself. استفاده کرد.

I picked it up from movies and songs.                                      .از طریق فیلم و آهنگ یاد گرفتم
My friend taught.                                                                                 .دوستم به من یاد داد

۵. What do you do in your free time?                                     اوقاتی بیکاری چه کار می کنی؟

I don’t have any free time.                                                                     .من اصلا وقت آزاد ندارم
I usually hang out with friends.                                                        .با دوستانم وقت می گذرونم
I go running a lot.                                                                                            .خیلی می دوم
I do volunteer work.                                                                    .کارهای داوطلبانه انجام می دم
I like reading and relaxing at home.                          .کتاب خوندن و استراحت در منزل را دوست دارم

۶. What’s the weather like? / How’s the weather?                                          هوا چطوره؟

Hot and humid.                                                                                                .گرم و مرطوبه
It’s pouring – take an umbrella.                                     .به شدت بارون می باره- با خودت چتر بردار

A little chilly – you might wanna bring a jacket.      .کمی سرده – بهتره یه کاپشن همراه خودت بیاری

Gorgeous – a perfect summer day!                                          !عالیه- یه روز فوق العاده تابستونیه

It’s quite cold – make sure to bundle up.                               .خیلی سرده- حسابی خودتو بپوشون

 

۷. What time is it? / Do you have the time?                                ساعت چنده؟

It’s ten o’clock.                                                                            .ساعت ده است
It’s half past four.                                                              .ساعت چهار و نیم است
It’s a quarter to twelve.                                                  .ساعت یه ربع به یازده است

Let me check my phone.                                                .اجازه بدید تلفنم رو چک کنم
Sorry, I don’t know.                                                               .ببخشید. نمی دونم

 

سوالات مربوط به خرید و روابط اجتماعی

۸. Can I help you? / Do you need any help?                           می توانم کمکتون کنم؟

No thanks, I’m just browsing.                                              .نه مرسی، فقط نگاه می کنم
Yes – do you have this in a larger size?                                  بله، سایز بزرگتر این رو دارید؟
Yes – where are the try-on rooms?                                        بله، اتاقهای پرو کجا هستند؟
Yeah, can you tell me how much this is?                           بله، میشه بگید قیمت این چنده؟
Yeah, I’m looking for something under $30.                 . بله، یه چیزی می خوام که زیر ۳۰ دلار باشه

 

۹. How’s it going?                                                                                           چطوری؟

Great! Couldn’t be better!                                                           .عالی! بهتر از این نمی شم
Fine. How are things with you?                                                             خوبم. شما چطوری؟
Not bad.                                                                                                         .بد نیستم
I can’t complain.                                                                                               چی بگم؟
Do you really wanna know?                                                               واقعا می خوای بدونی؟

 

۱۰. How are you feeling?                                                               اوضاع احوالت چطوره؟

Great! Never better.                                                                   .عالی! بهتر از این نمی شه
I’m all right.                                                                                                           .خوبم
Like I need a vacation.                                                           .فکر کنم به یه تعطیلی نیاز دارم
A little depressed.                                                                                      .کمی دلمرده ام
Really awful.                                                                                           .خیلی حالم خرابه

 

۱۱. How was your day?                                                                  امروز اوضاع چطور بود؟

Really good!                                                                                                  !خیلی خوب
Pretty uneventful.                                                                                    . خبر خاصی نبود
Very productive.                                                                (  ……..خیلی عالی. ( از نظر درآمد و
Super busy.                                                                                            .خیلی کار داشتم
A total nightmare.                                                                                       .وحشتناک بود

 

۱۲. Did you like the movie?                                                             از فیلم خوشت آمد؟

It was fantastic.                                                                                               .عالی بود
It was terrible.                                                                                               .افتضاح بود
It wasn’t bad.                                                                                                     .بد نبود
It’s one of the best I’ve ever seen.                        .یکی از بهترین فیلمهایی بود که تا بحال دیدم
No, I didn’t think it lived up to the hype.                             .نه، اون چیزی که انتظار داشتم نبود

 

۱۳. How was the party?                                                                  مهمونی چطور بود؟

Crazy – it was absolutely packed.                                                .مسخره- خیلی شلوغ بود
It was a good time.                                                                                   .خوش گذشت
Small, but fun.                                                                     .تعداد زیادی نبودن اما خوب بود
There was hardly anybody there.                                        . تعداد خیلی کمی حضور داشتند
Boring – I couldn’t wait to get outta there.                .خسته کننده بود- فقط لحظه شماری میکردم زودتر تموم بشه

 

۱۴. Can you give me a hand?                                                     میشه بهم کمک کنی؟

Of course!                                                                                                           !البته
I’d be glad to.                                                                                             .با کمال میل
Will it take long?                                                                             خیلی طول می کشه؟
Sure – just a sec.                                                                         .حتما- یه لحظه صبر کنید
Sorry – I’m a bit busy at the moment.                                        .ببخشید- الان کمی کار دارم

 

۱۵. What have you been up to lately?                                            چه کارها می کنی؟

I’ve been working a lot.                                                                       .خیلی کار می کنم
Mostly studying.                                                                     .بیشتر وقتها درس می خونم
I’ve been taking it easy.                                                                      .استراحت می کنم
Planning my summer vacation.                     .در حال برنامه ریزی برای تعطیلات تابستون هستم
Nothing much.                                                                                                  .هیچی

 

۱۶. What’s the matter?                                                                               چی شده؟

Oh, I’m just having a rough day.                                                   .روز خیلی سختی داشتم
I’m not feeling so good.                                                                 .حالم خیلی خوش نیست
I just found out my mother’s in the hospital.        .تازگی ها خبر دار شدم که مادرم در بیمارستانه
I’d rather not talk about it.                                             .ترجیح می دم راجع بهش صحبت نکنم

Nothing, I’m fine.                                                                                .چیزی نیست، خوبم

 

سوالات مربوط به رستوران

۱۷. What would you like to drink?                                           نوشیدنی چی میل دارید؟

Iced tea, please.                                                                                       .آیس تی، لطفا
Just water for me.                                                                                 .برای من آب بیارید
What do you have?                                                                                         چی دارید؟
Could we see the beverages list?                                    میشه لیست نوشیدنی ها رو ببینیم؟
Nothing for me, thanks.                                                           .من چیزی نمی خوام، ممنون

 

۱۸. Are you ready to order?                                                   آماده سفارش دادن هستید؟

Not quite – I think we need a little more time.                    .کاملا نه- فکر کنم کمی وقت بیشتری نیاز داریم
What are the specials today?                                                                 غذای ویژه امروز چیه؟
Yes, I’ll have a Caesar salad and then the grilled chicken with potatoes.

بله، سالاد سزار بعدش هم مرغ بریان همراه با سیب زمینی.

Uh-huh. To start off, we’ll split an order of tomato soup.

برای شروع یه کاسه سوپ گوجه فرنگی با هم می خوریم.

Almost – I just have a couple of questions.                                        .تقریبا بله- چند تا سوال داشتم

۱۹. Is everything OK?                                                                                   همه چیز مرتبه؟

Yes, everything’s fine, thanks.                                                              .بله همه چیز خوبه ممنون
It’s all delicious!                                                                                       !خیلی خوشمزه است
Could we have some more water, please?                          میشه لطفا یه کم دیگه آب برای ما بیارید؟

Actually, I’m still waiting for my side dish.                                   .راستش منتظر غذای فرعی هستم
To be honest, my food is kinda cold. Could you heat it up?

راستشو بخواین غذای من کمی سرده. ممکنه گرمش کنید؟

۲۰. Can I get you anything else?                                      چیز دیگه ای میل دارید برای شما بیارم؟

Two decaf coffees, please.                                                                 . دو تا قهوه بدون کافیین لطفا
Just the check, please.                                                                         .لطفا صورت حساب را بیارید

Could I have a look at the dessert menu?                                     میشه یه نگاهی به منو دسر بندازم؟
I’ll have a slice of apple pie.                                                                  .یه تکه کیک سیب می خورم
No thanks – I think we’re just about done.                                        .نه مرسی- فکر کنم سیر شدیم

 

51 دیدگاه برای “۱۰۰ پاسخ به متداول ترین سوالات رایج در مکالمات انگلیسی

 1. عااااااااااااااااااااااالی
  واقعا از مطالب مفیدتون ممنونم

 2. بسيار عالي بود خيلي استفاده كردم. ممنون از مطالب خوبتون

 3. بسیار عالی و ارزنده
  تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر بابت مطالب بسیار ارزشمندشون.
  سربلند و پیروز باشی

 4. سلام
  ممنون از سایت خوبتون
  اگه لطف کنید جواب این سوال را بهم بگید

  You didn’t tell me it was Harriet’s birthday yesterday. Now she’s angry at me because I forgot. You ……………….. me about it earlier.
  1) should have told
  2) must have told
  3) should tell
  4) must tell

  Tank you

  1. سلام از این ساختار برای اشاره به کاری استفاده می شود که باید در گذشته انجام می شد اما انجام نشده. گزینه 1

 5. سلام سوالی داشتم میگم درجواب where is your city باید چه گفت شهرم هم دارابه ممنون میشم

  1. سلام مهدی جان،
   این سوال اساسا به این شکل پرسیده نمیشه. وقتی می خواهیم بپرسیم اهل کدام شهر هستی می گیم:

   Which city are you from?/ Whcih city do you come from?

 6. سلام ببخشید میشه جواب جای خالی زیر رو همراه با توضیح بگین.ممنون
  These students have given up studying……..last month
  by
  from
  for
  since

  1. سلام پاسخ since هست چون زمان این جمله ماضی نقلیه و برای نشون دادن شروع زمان انجام یک فعل از since استفاده میشه. ترجمه جمله اینه که این دانش اموزان از ماه قبل درس خوندن رو کنار گذاشتن.

 7. سلام ببخشید یه سوال داشتم در این جمله برای چی whose اومده this is my friend whose husband speak german

  1. سلام فاطمه جان
   ترجمه این جمله میشه این دوستمه که شوهرش آلمانی صحبت می کنه. whose اشاره به شوهر دوست داره که مالکیت را نشون میده.

 8. سلام در استرس انگلیسی این رو متوجه نمیشم که توی جمله کدوم کلمه استرس میگیره ویا اینکه فقط موقع سوال پرسیدن در جمله یک کلمه باید استرس دار باشه مثلا وقتی داریم برای یکی داستان تعریف میکنیم به هر کلمه ای که رسیدیم باید استرس دار بگیم یا نه تو جمله فقط یه کلمه اش رو با استرس باید بگیم

 9. سلام خیلی ممنون از سایتتون
  جمله ی how are you doing?
  با جمله ی how’s it going? به یک معنیه ؟

 10. الان در جواب what do you do چه باید گفت مگه معنیش نمیشه چه ایا تو انجام میدهی

 11. لطفا جواب بدید کدام گزینه درست است دلیل رابگوید
  Her little brother very……….No one speaks weth him
  Clever
  Funny
  Neat
  rude

  1. rude
   سه گزینه اول معنی مثبت دارد اما گزینه آخر به معنی بی تربیت و پررو است.
   برادرکوچکش خیلی پر رو هست هیچکش باهاش صحبت نمی کنه

 12. I should never understand they were the best friend. They had very different ….
  Problems
  Abilities
  expressions
  Personalities
  کدام گزینه درست است بادلیل ممنون

 13. سلام وقتى به چیزى مثلا کتاب یا مداد اشاره میکنند و مى پرسند what is this?
  باید بگیم this is a pencil یا
  Its a pencil
  ممنون

 14. با سلام و عرض ادب.
  برای اینکه بخواهیم بپرسیم که” یک سوالی داشتم ازتون، ممنون می شم که پاسخ بدید.”، چه اصلاحی رو باید به کار برد. اصلا این عبارت در انگلیسی به کار می ره؟
  با تشکر فراوان.

 15. این فقط ۲۰ تا سئوال بود که،
  ولی توی عنوان مقاله نوشتید ۱۰۰ تا سئوال،
  Liar liar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *