سرکه نقد به از حلوای نسیه به انگلیسی

ویدئوی آموزشی دکتر زبان در مورد سرکه نقد به از حلوای نسیه به انگلیسی را با هم بررسی می کنیم!

 

ویدئو شماره 1 – فصل چهاردهم

 

A bird in the hand is worth two in the bush

سرکه نقد به از حلوای نسیه

 

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.