قيد حالت

قيد حالت کلمه ايی است که حالت فعل را نشان می دهد. مثال: او آرام راه می رود.

 

طريقه ساختن قيد حالت:

صفت + ly = قيد حالت

 

نکته:صفاتی که می توان با افزودن –ly به آخر آنها، آنها را به قيد حالت تبديل کرد عبارتند از:

slow    آهسته                           careful   با دقت                  easy    آسان

Quick  سريع                              busy   گرفتار                     beautiful  زيبا

careless  بی دقت                       heavy  سنگين

 

نکته: بعد از” افعال حسی” فقط صفت استفاده می شود نه قيد حالت. افعال حسي عبارتند از:

look  به نظر رسيدن                  feelاحساس کردن                 tasteچشيدن

smell بوئيدن                              seem به نظر رسيدن            appearظاهر شدن

become (=get)    شدن

 

قيد حالت

 

Lida gets happy when I buy a book for her.(NOT happily)

 

 

نکته: سه صفت زير از قانون بالا تبعيت نمی کند يعنی:

 

 

نکته: hardly (تقريبا نه) قبل از فعل به کار می رود و به جمله مفهوم منفی می دهد. دو جمله زير را با هم مقايسه کنيد.

I work hard. (= I work a lot)

I hardly work. (= I don’t work much)

 

نکته: معمولا با اضافه کردن عبارت “in a way/ manner” به آخر صفاتی که آخر آنها (ly) است، می توان قيد   حالت ساخت.

مثال:

قيد حالت                         صفت

                                               friendly           in a friendly way/manner                             

                          lovely              in a lovely way/manner                                               

 

محل قيد حالت در جمله

قيد زمان + قيد مکان+ قيد حالت +مفعول + فعل اصلی + قيد تکرار + فاعل

 

مثال)

قید حالت

 

 

            .We usually study English carefully in the library in the evening

 

نکته: گاهی می توان بين فعل و قيدحالت، مفعول نيز به کار برد.

  Do you always study your books carefully?

 

طريقه سوالی کردن

کلمه پرسشی که از قيد حالت سوال می نمايد “How” (چطور) است.

مثال)

              A: How does she work?

        B: She works hard.

 

نکته: هنگام تبديل چهار صفت heavy/angry/busy/easy به قيد حالت (y) به (i) تبديل می شود.

easy → easily                    heavy → heavily                 busy → busily           angry→ angrily

 

نکته: اگر آخر يک صفت (le) باشد هنگام تبديل به قيد حالت به (ly) تبديل می شود.

مثال)

simple→ simply                        terrible→ terribly                                      

 

نکته: در صورتیکه در جمله بیش از دو قید مکان یا دو قید زمان داشته باشیم، آنها را به ترتیب از کوچک به بزرگ می‌نویسیم. مثال:

قيد حالت

 

 

My brother works in a factory in Korea.

                                                                                                                                                         قید مکان          قید مکان

برادرم در یک کارخانه در کره کار می‌کند.

 

She went to work at seven this morning.

                                                                                                                                                     قید زمان          قید زمان

او امروز صبح ساعت 7 سر کار رفت.

 

 

 

 

با شرکت در آزمون زیر، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
راز‌هایی که آموزشگاه‌های زبان دوست ندارند شما بدانید!
* ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا شروع آزمون فقط چند ثانیه فاصله دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود بسته فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا شروع آزمون فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
ایبوک: افعال پرکاربرد همراه با حروف اضافه
عضویت دوره 7 روزه رایگان دکتر زبان در کمتر از 5 ثانیه
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت این دوره ارزشمند کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
یک ساعت فیلم آموزشی همراه با فایل های صوتی و PDF
نگران نباشید، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
تا دریافت این محتوا کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
لطفا آدرس ایمیل صحیح خود را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فرصت بزرگ!
اگر فعلا این محصول را نخریده اید و می خواهید از زمانهای فروش ویژه ما مطلع شوید، ایمیل خود را وارد کنید تا به محض شروع فروش ویژه از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی کنیم!
نام و آدرس ایمیل خود را وارد کنید!
از شما ممنونیم . منتظر فروش ویژه ما باشید!
اطلاعات محصول فرندز
در کمتر از 5 ثانیه نام و ایمیل خود را وارد کنید و اطلاعات مربوط به این محصول را به صورت پی دی اف دانلود کنید تا بعدا بتوانید مطالعه کنید!
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
برای وارد کردن ایمیل خود کمتر از 5 ثانیه زمان نیاز دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت کلیپ ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید. آدرس بدون www
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت هدیه ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید. آدرس بدون www