قید حالت

قید حالت کلمه ایی است که حالت فعل را نشان می دهد. مثال: او آرام راه می رود.

 

طریقه ساختن قید حالت:

صفت + ly = قید حالت

 

نکته:صفاتی که می توان با افزودن –ly به آخر آنها، آنها را به قید حالت تبدیل کرد عبارتند از:

slow    آهسته                           careful   با دقت                  easy    آسان

Quick  سریع                              busy   گرفتار                     beautiful  زیبا

careless  بی دقت                       heavy  سنگین

 

نکته: بعد از” افعال حسی” فقط صفت استفاده می شود نه قید حالت. افعال حسی عبارتند از:

look  به نظر رسیدن                  feelاحساس کردن                 tasteچشیدن

smell بوئیدن                              seem به نظر رسیدن            appearظاهر شدن

become (=get)    شدن

 

قید حالت

 

Lida gets happy when I buy a book for her.(NOT happily)

 

 

نکته: سه صفت زیر از قانون بالا تبعیت نمی کند یعنی:

 

 

نکته: hardly (تقریبا نه) قبل از فعل به کار می رود و به جمله مفهوم منفی می دهد. دو جمله زیر را با هم مقایسه کنید.

I work hard. (= I work a lot)

I hardly work. (= I don’t work much)

 

نکته: معمولا با اضافه کردن عبارت “in a way/ manner” به آخر صفاتی که آخر آنها (ly) است، می توان قید   حالت ساخت.

مثال:

قید حالت                         صفت

                                               friendly           in a friendly way/manner                             

                          lovely              in a lovely way/manner                                               

 

محل قید حالت در جمله

قید زمان + قید مکان+ قید حالت +مفعول + فعل اصلی + قید تکرار + فاعل

 

مثال)

قید حالت

 

 

            .We usually study English carefully in the library in the evening

 

نکته: گاهی می توان بین فعل و قیدحالت، مفعول نیز به کار برد.

  Do you always study your books carefully?

 

طریقه سوالی کردن

کلمه پرسشی که از قید حالت سوال می نماید “How” (چطور) است.

مثال)

              A: How does she work?

        B: She works hard.

 

نکته: هنگام تبدیل چهار صفت heavy/angry/busy/easy به قید حالت (y) به (i) تبدیل می شود.

easy → easily                    heavy → heavily                 busy → busily           angry→ angrily

 

نکته: اگر آخر یک صفت (le) باشد هنگام تبدیل به قید حالت به (ly) تبدیل می شود.

مثال)

simple→ simply                        terrible→ terribly                                      

 

نکته: در صورتیکه در جمله بیش از دو قید مکان یا دو قید زمان داشته باشیم، آنها را به ترتیب از کوچک به بزرگ می‌نویسیم. مثال:

قید حالت

 

 

My brother works in a factory in Korea.

                                                                                                                                                         قید مکان          قید مکان

برادرم در یک کارخانه در کره کار می‌کند.

 

She went to work at seven this morning.

                                                                                                                                                     قید زمان          قید زمان

او امروز صبح ساعت 7 سر کار رفت.

 

 

 

 

با شرکت در آزمون زیر، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --

فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
راز‌هایی که آموزشگاه‌های زبان دوست ندارند شما بدانید!
* ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا شروع آزمون فقط چند ثانیه فاصله دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود بسته فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا شروع آزمون فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
ایبوک: افعال پرکاربرد همراه با حروف اضافه
عضویت دوره 7 روزه رایگان دکتر زبان در کمتر از 5 ثانیه
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت این دوره ارزشمند کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
یک ساعت فیلم آموزشی همراه با فایل های صوتی و PDF
نگران نباشید، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
تا دریافت این محتوا کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
لطفا آدرس ایمیل صحیح خود را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فرصت بزرگ!
اگر فعلا این محصول را نخریده اید و می خواهید از زمانهای فروش ویژه ما مطلع شوید، ایمیل خود را وارد کنید تا به محض شروع فروش ویژه از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی کنیم!
نام و آدرس ایمیل خود را وارد کنید!
از شما ممنونیم . منتظر فروش ویژه ما باشید!
اطلاعات محصول فرندز
در کمتر از 5 ثانیه نام و ایمیل خود را وارد کنید و اطلاعات مربوط به این محصول را به صورت پی دی اف دانلود کنید تا بعدا بتوانید مطالعه کنید!
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
برای وارد کردن ایمیل خود کمتر از 5 ثانیه زمان نیاز دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت کلیپ ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت هدیه ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
تا دریافت هدایا در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
تا دریافت درس ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www