قيد تکرار

تعريف: قيد تکرار نوعی قيد زمان است که تکرار فعل را در زمان نا معينی نشان می دهد. قيود تکرار عبارتند از:

(معمولا)  usually                             (اغلب اوقات) often

(هميشه) always                              ( به ندرت) seldom

(هرگز) never                    (بعضی اوقات) sometimes

 

جای قيود تکرار در جمله:

 

قبل از فعل اصلی:

 

مثال:

     او هميشه دير می آيد.              .He always comes late

بعد از افعال to be :

 

مثال: 

 

قيد تکرار

 

    او هميشه دير می آيد.                       .He is always late

 

نکته مهم: در زبان انگليسی يک جمله را نمی توان دوبار منفی کرد. بنابراين جمله ای که دارای قيد منفی “never” است را نمی توان منفی کرد.

 

مثال:

                                                                               He doesn’t go home late . (never)

                                                                                He never goes home late.                  .او هرگز دير به خانه نمی رود

مثال:

 

 

                                                                                She isn’t happy. (never)

                                                                                She is never happy.                                  .او هرگز خوشحال نيست

 

 

 

 

 

 

 

 

 با شرکت در آزمون زیر، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.