Asking and Giving Directions

درسنامه

تقویت تلفظ

تمرین Movie Talk

تمرین Speaking Challenge

با کلیک روی لینک زیر در آزمون جلسه نهم شرکت کنید!

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.