انگلیسی در مطب

اگر در یک کشور خارجی ناچار به مراجعه به پزشک شوید، قطعا پزشک سوالاتی در خصوص علایم بیماری از شما خواهد پرسید.

شما نیز باید در مورد علایم و نشانه های بیماری خود  پاسخهایی مرتبط به پزشک ارایه کنید. همچنین در مطب دندانپزشک و یا در داروخانه نیازمند گفتن یک سری جملات کاربردی هستید.

اگر به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید و مطالب مربوط به پزشکی برایتان جذاب هسستند پیشنهاد می کنم حتما مقالات مرتبط با این مبحث را در سایت مطالعه کنید. مطالب موجود در این مقاله آنقدر کاربردی و مهم هستند که در دوره های آنلاین انگلیسی ناچار خواهید بود مبلغ فراوانی بابت یادگیری آنها بپردازید. اما این مطالب همگی به رایگان در سایت دکتر زبان همراه با ترجمه و تلفظ در اختیار شماست و می توانید به راحتی از آنها استفاده کنید.

 

رفتن نزد دکتر

 

I think you should see a doctor. 

فکر میکنم باید به یک دکتر مراجعه کنید.

 

You look very pale. Shall I call the ambulance?  

رنگ پریده بنظر میرسی.به  آمبولانس زنگ بزنم؟

 

I’m ill. I don’t feel well. I need a doctor. I must see a doctor.  

مریضم. حالم خوب نیست. به دکتر نیاز دارم. باید پیش برم.

 

Doctor Bulb’s surgery hours are from 9 to 12 every morning.  

ساعات کار مطب دکتر بالب هر روز صبح از ساعت 9 تا 12 است.

 

Where do I find the GP’s office (general practitioner  office)?  

کجا میتوانم مطب دکتر عمومی پیدا کنم؟

 

What are the consulting hours of the ENT (ear, nose and throat) specialist?  

ساعات مشاوره متخصصین گوش،بینی و حلق چه ساعاتی است؟

 

Do I have to make an appointment?  

آیا باید نوبت بگیرم؟

 

 

سوالات پزشک و پاسخ های بیمار

 

What’s the matter? Where’s the pain? What do you complain of?  

مشکل چیه؟ کجای بدنتون درد داره؟ ناراحتی شما چیه؟

 

Have you taken your temperature?  

آیا درجه حرارت بدنتان را اندازه گرفته اید؟

 

For how long have you been feeling ill?  

چند وقته که مریض هستید؟

 

Take your clothes off. I’ll examine you. Let me take your pulse, please.  

 

لباسها یتان را در بیاورید. من شما را معاینه میکنم. لطفاًاجازه بدهید نبض شما را بگیرم.

 

I’ll measure your blood pressure.  

فشار خون شما را اندازه می گیرم.

 

Your blood pressure is rather high. Your blood pressure is too low.  

فشارخون شما نسبتاً بالا است. فشارخون شما خیلی پایینه.

 

Let me sound your back. Take a deep breath. I’ll check your lungs.  

اجازه بدید صدای پشتتون رو بشنوم.نفس عمیق بکشید. ریه ها تون رو چک می کنم.

 

Can I have a look? Where does it hurt?  

میتوانم نگاهی بیاندازم؟ کجا درد میکنه؟

 

Does it hurt here? Breath out slowly.  

اینجا درد می کنه؟ آروم نفستون رو بیرون بدین.

 

Show me your tongue. Poke out your tongue.  

زبانتون را به من نشان بدین. زبانتون را در بیارید.

 

Have you got any other symptoms?  

هیچ عارضه ی دیگه ای دارید؟

 

What infectious diseases have you had?  

تا بحال چه بیماریهای عفونی  داشته اید؟

 

What have you eaten/drunk?  

چی خورده اید/نوشیده اید؟

 

Have you been injured?