فقط حرف زدن/اهل عمل نبودن

ویدئوی آموزشی دکتر زبان در مورد فقط حرف زدن/اهل عمل نبودن به انگلیسی را با هم بررسی می کنیم!

ویدئو شماره 7 – فصل دوازدهم

 

Be all talk  (and no action)

فقط حرف زدن/اهل عمل نبودن

It’s used to describe sb. Who talks about doing sth. But never does it.

 

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.