اسامی قابل شمارش و اسامی غيرقابل شمارش

قبل از اینکه به توضیح اسامی قابل شمارش و اسامی غيرقابل شمارش بپردازیم ابتدا صفات کمی را تعرف می کنیم:

 

صفات کمی

تعريف: صفاتی هستند که قبل از اسم می آيند و مقدار يا تعداد آنرا نشان می دهند. اين صفات عبارتند از:

much = a lot of  مقدار زيادی

a little = some  مقداری

a few = some تعدادی

many = a lot of  تعداد زيادی

several =  چندين

 

اسامی قابل شمارش و اسامی غيرقابل شمارش

اگر بتوان قبل از يک اسم از a/an يا اعداد استفاده کرد به آن اسم قابل شمارش گقته می شود مثال:    a book – two cars

اما، اگر نتوان قبل از يک اسم از a/an يا اعداد استفاده کرد به آن اسم، غير قابل شمارش می گوئيم. مثال:    rice-milk

 

نحوه ساخت سوال در مورد  اسامی قابل شمارش و اسامی غير قابل شمارش

برای پرسش در مورد اسامی قابل شمارش از How many (چند تا /چه تعداد؟) در فرمول زير استفاده می کنيم.

 

? جمله به حالت سوالی + اسم قابل شمارش جمع+ How many

 

مثال)

 A: I have twenty books.

شما چند تا کتاب داريد؟           ?B: How many books do you have

 

برای پرسش در مورد مقدار اسامی غير قابل شمارش از How much (چه مقدار؟) در ساختار زير استفاده می شود:

 

? جمله حالت سوالی + اسم غير قابل شمارش+ How much

 

مثال)

 

 A: I have a little money.

شما چقدر پول داريد؟         ?B: How much money do you have

 

موارد گفته شده در قسمتهای (الف) و (ب) را می توان به طور خلاصه در جدول زير نشان داد.

 

drzaban.com

 

كاربرد کلمه پرسشی “How much

 

1. از مقدار يک چيز سوال می کند.

 

 

 

We need some rice.

 

چقدر برنج لازم داريد؟     ?How much rice do you need

 

2. از جمع دو عدد سوال می کند.

 Two and five is/are seven.

جمع پنج و دو چند می شود؟     ?How much is/are two and five

 

3. از قيمت سوال می کند.

This pen is 2000 tomans.

قيمت اين خودکار چقدر است؟        ?How much is this pen

 

کاربرد کلمه پرسشی “How many”

از تعداد سوال می کند.

 

Twenty students are playing football.

چندتا دانش آموز در حال فوتبال بازی کردن هستند؟       ?How many students are playing football

 

 

 

 

 

 

 

 

با شرکت در آزمون زیر، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید!

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.