آزمون تعیین سطح

این آزمون به منظور ارزشیابی سطح انگلیسی شما دوست عزیز می باشد. پس از شرکت در این آزمون مطالبی را دریافت خواهید نمود که متناسب با سطح انگلیسی شما می باشد.

You must specify a text.

یک دیدگاه برای “آزمون تعیین سطح

قسمت دیدگاه ها بسته می باشد.