مرتب کردن /ردیف کردن/آماده کردن

ویدئوی آموزشی دکتر زبان در مورد مرتب کردن /ردیف کردن/آماده کردن به انگلیسی را با هم بررسی می کنیم!

ویدئوی آموزشی دکتر زبان در مورد مرتب کردن /ردیف کردن/آماده کردن به انگلیسی را با هم بررسی می کنیم!

 

 

 

ویدئو شماره 6 – فصل چهاردهم

 

 have/get one’s ducks in a row

مرتب کردن /ردیف کردن/آماده کردن

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *