جمله امری

هنگاميکه از شخص مقابل (مخاطب) تقاضايی داريم، آنرا در قالب يک جمله امری بيان می کنيم. در جمله امری فاعل وجود ندارد و بنابراين جمله با فعل ساده شروع می شود. کلمات زیر نمونه هایی از افعال در زبان انگلیسی هستند:

 

clean     تميز کردن                             listen to      گوش دادن به                        stand up    ايستادن

close     بستن                                   look at        نگاه کردن به                          open       باز کردن

come      آمدن                                   point to     اشاره کردن به                          read        خواندن

go    رفتن                                          sit down   نشستن                                  write     نوشتن

talk  صحبت کردن                                walk       پياده رفتن                                  teach   درس دادن

play   بازی کردن                                  pray     نماز خواندن                                 speak   صحبت کردن

wash شستن                                      hurry up   عجله کردن

مثال:

جمله امری

 

به کتابخانه برو.          .Go to the library

 

نکته: علائم جاده با فرمت جمله امری نوشته می شود. مثل:

 

 

 

نکته: اگر بخواهيم جمله امری را به صورت مودبانه بيان کنيم در ابتدا يا انتهای جمله کلمه”please” را قرار می دهيم.

     لطفا ساعت 7:30 به مدرسه بيا.           .Please come to school at 7:30

 

نکته: همانطور که در مثال می بينيد بعد از “please” هميشه از فعل ساده استفاده می کنيم.

 

نکته: اگر “please” را در انتهای جمله قرار می دهيم قبل از “please” بايد ويرگول (,) بگذاريم.

        لطفا درب را باز کن.        .Open the door, please

 

طريقه منفی کردن

اگر بخواهيم شخص مقابل کاری را انجام ندهد کلمه “Don’t” را قبل از فعل قرار می دهيم.

 

…..+ فعل ساده + Don’t

 

جمله امری

لطفا روی ديوار ننويس.              .Don’t write on the wall, please

 

با شرکت در آزمون زیر، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید!

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.