آموزشهای یک دقیقه ای

فصل دوازدهم

ویدئو شماره 5

Experience turbulence:     دچار تکان شدید هوایی یا آبی شدن

ویدئو شماره 4

There is no ‘I’ in team:      .در تیم “من ” وجود نداره

Be down to:     تعداد یا مقدار کمی باقی موندن از چیزی

ویدئو شماره 3

Dry and deadpan:   خشک و جدی

Blank:   چیزی بکلی از ذهن پریدن

ویدئو شماره 2

 Crash on sb’s couch:    شب در منزل کسی روی کاناپه خوابیدن

ویدئو شماره 1

Unprecedented:   بی سابقه  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.