برق رفت به انگلیسی چی میشه؟

1. Power went out again.

دوباره برقها رفت.

2. We’re out of power.

برق نداریم.

3. My internet is shut down (down).

اینترنتم قطعه.

4. These days many cities in Iran experience a power outage/ many blackouts.

این روزها خیلی از شهر ها در ایران برق ندارن.

5. When the blackout occurs our neighborhood is in total darkness.

وقتی برقها میره تمام محله ما در تاریکی مطلق فرو میره.

6. What’s the reason behind it?

دلیلش چیه؟

7. The power outage is the result of a failure in the computer systems of the power plants.

قطعی برق به دلیل نقص در سیستم های کامپیوتری نیروگاه های برقه.

8. Yay, the power came back on.

هورا برقها اومد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.