زمان حال کامل (ماضی نقلی)

تعریف: زمان حال کامل برای بیان کاری که در گذشته انجام شده، اما اثر آن در زمان حال (به صورت فیزیکی یا ذهنی) به چشم می‌خورد به کار می‌رود.

در واقع زمان حال کامل همیشه گذشته را به زمان حال ربط می دهد. و این که یک اتفاق دقیقاً کی پیش آمده مهم نیست فقط نتیجه مهمه.

 

مثال:     

  1. از دیشب برف باریده است. (اثر فیزیکی)
  2. من این فیلم را چندین بار دیده‌ام. (اثر ذهنی)

 

ساختار:

 

فاعل  + have/has + P.P(اسم مفعول)  + ….

 

فاعل کلمه ای است که کننده کاره و در ابتدای جمله میاد.

 

ضمایر:

 

I, You, He, She, It, You, We, They

 

منظور از اسم مفعول یعنی قسمت سوم فعل.

 

اگر فعل با قاعده باشد d یا ed می گیرد. مثلا:

 

Live +d = lived

Wash + ed = washed

 

ولی اگر فعل بی قاعده باشد هیچ قاعده خاصی برای تبدیل آن به اسم مفعول وجود ندارد و ما باید این گونه افعال را حفظ کنیم.

 

Go – went – gone

 

برای فاعل‌های سوم شخص مفرد یعنی (he, she, it) از has استفاده می‌شود.

 

+ has + P.P + …سوم شخص مفرد

 

 It has snowed since last night.                                      .از دیشب برف باریده است

 I have read this book several times.                    .من این کتاب را چندین بار خوانده‌ام

 

طریقه‌ی مخفف سازی: برای مخفف کردن have را به (ve’) و has را به (s’) تبدیل می‌کنیم. مثال:

Youve been to Tokyo.               .شما در توکیو بوده‌اید

 Hes written a lot of books.      .او کتاب‌های زیادی نوشته است

 

Contractions:

 have met = ‘ve met

 has met = ‘s met

 have not met = haven’t met

 has not met = hasn’t met

 

نکته 1: چه موقع از فرم مخفف استفاده نکنیم:

 

1. در نوشته های رسمی و همین طور بخش رایتینگ آزمون های تافل و آیلتس

I’ve been there.

I have been there.

 

2. وقتی می خواهیم روی چیزی تاکید کنیم. مثلا:

 

No, I have wanted that for a long time.

 

Mom: Honey, did you start your homework?

Daughter: Yeah, I ’ve already started it.

Mom: What? Sorry, I didn’t hear you.

Daughter: I said, “YES, I HAVE ALREADY STARTED IT”!

 

3. در پاسخ کوتاه. مثلا:

 

A: Have you ever been to Italy?

B: Yes, I’ve.

Yes, I have.

This is wrong! It should be, “Yes, I have.”

 

روش سوالی کردن:

برای سؤالی کردن اینگونه جملات have یا has را به ابتدای جمله منتقل می‌کنیم و برای منفی کردن بعد از have یا has از not استفاده می‌کنیم. می‌توان از فرمهای مخفف haven’t یا hasn’t نیز استفاده کرد.

 

 

 

 Have you seen George Clooney’s new movie?                          آیا فیلم جدید جورج کلونی را دیده‌ای؟

Yes, I have. I have seen his new movie four times.              .بله، دیده‌ام. من فیلم جدیدش را چهار بار دیده‌ام

 No, I haven’t. I haven’t seen his new movie.                             .نه، ندیده‌ام. من فیلم جدیدش را ندیده‌ام

 

کاربردهای زمان حال کامل عبارتند از:

 

1. صحبت کردن در مورد چیزی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داره. مثلاً:

 

He’s been a manager for seven years.

اون ۷ ساله که مدیره. یعنی از هفت سال پیش مدیر شده و تا الان هم مدیره.

 

I’ve lost my keys. I can’t enter the house.

کلید هایم را گم کرده ام. نمیتونم وارد خونه بشم.

 

I‘ve lived in Paris for two years. (I still live in Paris NOW.)

دو سال در پاریس زندگی کرده‌ام.( هنوز هم در پاریس زندگی می کنم.)

 

2. وقتی که نیازی به تاکید زمان دقیق یک چیز نداریم. مثلاً:

 

Someone has eaten my soup!

یک نفر سوپ من رو خورده!

 

Have you seen ‘Gone with the Wind’?

آیا فیلم “بر باد رفته را دیده ای؟”

 

I‘ve been to Spain twice.

تا حالا دوبار اسپانیا بوده ام.

 

3. صحبت در مورد دستاورد ها. مثلا:

 

She’s won three Oscars.

اون ۳ تا جایزه اسکار برنده شده.

 

4. صحبت در مورد چیزهایی که انتظار داریم اتفاق بیفتند. مثلاً:

 

Hey did you get the job?

سلام اون کار رو گرفتی؟

 

I don’t know yet I haven’t heard back from the company.

هنوز نمیدونم. از شرکت خبری بهم ندادند.

 

I haven’t been to Brazil yet.

تا حالا برزیل نبوده ام.

 

Scientists have not yet discovered a cure for Covid-19.

دانشمندان تا حالا درمانی برای کرونا پیدا نکرده اند.

 

5. برای بیان تغییراتی که طی زمان اتفاق می افتند. مثلا:

You’ve gotten taller since the last time I saw you.

از آخرین باری که دیدمت خیلی قد کشیده ای.

 

She has lost a lot of weight since she started the diet.

از موقعی که رژیم را شروع کرده خیلی لاغر شده.

 

6. در مورد تجارب زندگی.

 

Have you ever been on a plane?

آیا تا حالا هواپیما سوار شده ای؟

 

Have you ever met the president?

آیا تا حالا رئیس‌جمهور رو دیده ای؟

 

I’ve done this so many times before.

قبلاً این کار را چندین بار انجام داده ام.

 

I‘ve visited a lot of amazing countries.

از کشور های فوق العاده زیادی دیدن کرده‌ام.

 

7. برای بیان کارهایی که تازه به اتمام رسیده اند. و برای تاکید بر آنها از دو کلمه ‘just’ و ‘already’ استفاده میشه. مثلاً:

 

He‘s (just) arrived at work.

اون تازه رسیده سر کار .

 

I‘ve (already) cleaned the house.

من قبلا خونه رو تمیز کرده ام.

 

نکته 3:

به تفاوت زمان گذشته ساده و حال کامل در مثال های زیر دقت کنید.

 

I worked here for five years.

من اینجا پنج سال کار کردم. (یعنی دیگه اینجا کار نمیکنم)

 

I have worked here for five years.

من پنج سال اینجا کار کرده ام. (یعنی هنوز هم اینجا در حال کار کردن هستم.)

 

 

حالا به من بگیم این دو جمله را با چی کامل کنیم؟

 

He …………..  Hungry in 1990. (visit)

He ………. hungry two times. (visit)

 

و اما یک بازی  معروف هست با عنوان never have I ever که در مورد چیزهایی می گین که تا بحال انجام ندادید.

 

با این ساختار در کامنت جمله بنویسید و در مورد کارهایی که تا بحال انجام ندادید بگین. دوستانی که کامنت شما رو می خونن و اون کار رو انجام دادن با ساختار ماضی نقلی یک جمله می گن. مثلا:

Hey I have done that.

خب، اول از خودم شروع می کنم.

 

Never have I ever been to London.

Never have I ever donated blood.

Never have I ever been to Disney World.

 

 

نشانه‌های حال کامل:

 

 

 و حالا در ادامه 11 تا از نشانه های مهم زمان حال کامل رو در جمله با هم بررسی کنیم.

 

1) for

 (به مدت) که طول مدت زمان یک کار رو نشون می‌ده

 

I’ve worked at this company for two years.

به مدت 2 سال در این شرکت کار کرده ام.

 

2) since

 (از) که شروع زمان یک کار رو نشون می‌ده.

 

I haven’t played soccer since I left university.

از زمان فارغ التحصیلی فوتبال بازی نکرده ام.

 

leave university: graduate from university

 

3) just

نشون میده که یک کار به تازگی به پایان رسیده

 

We’ve just eaten lunch.

همین الان ناهار خورده ایم.

 

4) already

قبلا

 

Put your wallet away. I’ve already paid for everything.

کیف پولت رو بگذار کنار. قبلا هزینه همه چیز رو پرداخت کرده ام.

 

 

5) this week / month / year / today

 این هفته، این ماه، امسال، امروز

 

از این عبارات برای نشان دادن یک بازه زمانی که هنوز به اتمام نرسیده استفاده میشه مثلاً:

 

He hasn’t phoned his parents this month.

اون در این ماه به والدینش زنگ نزده.

 

6) yet

هنوز

 

از این کلمه در جملات منفی و سوالی استفاده میشه در خصوص چیزهایی که انتظار داشتیم اتفاق بیفته

 

Have you cooked lunch yet?

هنوز ناهار نپخته‌ای؟

 

I haven’t done my art project yet.

هنوز پروژه هنری ام رو انجام نداده ام.

 

 

7) still

هنوز 

 

این کلمه در جملات منفی و قبل از فعل کمکی have و has میاد

 

I still haven’t finished painting the spare room.

هنوز رنگ آمیزی اتاق مهمان رو تمام نکرده ام.

 

8) ever

تا بحال

 

Have you ever eaten snails?

تا حالا حلزون خورده ای؟

 

Have you ever experienced failure?

تا حالا شکست خورده ای؟

 

9) never

هرگز 

 

در جملات خبری بین have و has  و فعل اصلی میاد.

 

I’ve never thought about it before.

قبلا هیچ وقت راجع بهش فکر نکرده ام.

 

10) lately = recently

اخیرا

 

He has bought his car lately.

اون اخیر اتومبیلش رو خریده است.

 

11) so far

تا به حال

 

I’ve done three exercises so far. (= until now / up to now)

تا حالا سه تا تمرین انجام داده ام.

 

 

 

 

 

 

با شرکت در آزمون زیر، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید!

 

 

یک دیدگاه برای “زمان حال کامل (ماضی نقلی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.