زمان حال کامل (ماضی نقلی)

تعریف: زمان حال کامل برای بیان کاری که در گذشته انجام شده، اما اثر آن در زمان حال (به صورت فیزیکی یا ذهنی) به چشم می‌خورد به کار می‌رود. مثال:

1. از دیشب برف باریده است. (اثر فیزیکی)

2. من این فیلم را چندین بار دیده‌ام. (اثر ذهنی)

 

ساختار:

فاعل  + have/has + P.P(اسم مفعول)  + ….

برای فاعل‌های سوم شخص مفرد یعنی (he, she, it) از has استفاده می‌شود.

 

 It has snowed since last night.                                      .از دیشب برف باریده است

 I have read this book several times.                    .من این کتاب را چندین بار خوانده‌ام

 

طریقه‌ی مخفف سازی: برای مخفف کردن have را به (’ve) و has را به (’s) تبدیل می‌کنیم. مثال:

Youve been to Tokyo.               .شما در توکیو بوده‌اید

 Hes written a lot of books.      .او کتاب‌های زیادی نوشته است

 

برای سؤالی کردن اینگونه جملات have یا has را به ابتدای جمله منتقل می‌کنیم و برای منفی کردن بعد از have یا has از not استفاده می‌کنیم. می‌توان از فرمهای مخفف haven’t یا hasn’t نیز استفاده کرد.

 

 

 

 Have you seen George Clooney’s new movie?                          آیا فیلم جدید جورج کلونی را دیده‌ای؟

Yes, I have. I have seen his new movie four times.              .بله، دیده‌ام. من فیلم جدیدش را چهار بار دیده‌ام

 No, I haven’t. I haven’t seen his new movie.                             .نه، ندیده‌ام. من فیلم جدیدش را ندیده‌ام

نشانه‌های حال کامل:

1- since (از) که شروع زمان را نشان می‌دهد.

2- for (به مدت) که طول مدت زمان را نشان می‌دهد.

       We have practiced English for five years.                   .ما به مدت پنج سال انگلیسی تمرین کرده‌ایم

       She has lived here since last May.                            .او از ماه مِی گذشته اینجا زندگی کرده است

 

 

 

 

 

با شرکت در آزمون زیر، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید!

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --