زمان حال ساده

هرگاه عملی بصورت عادت بيان شود، زمانش حال ساده است. مثلا من هر روز صبح ساعت 6 بيدار می شوم. (عادت)

 

طريقه ي ساخت

زمان حال ساده برای فاعلهای سوم شخص مفرد (He – She – Ali) با فرمول زير ساخته می شود.

 

Ali/ He/ She + فعل + s/es + ………. + every day.

رضا هر روز به مدرسه می رود.       .Reza goes to school every day

 

نکته: اگر فعلی به “y” ختم شود و پيش از “y” حرف بيصدا داشته باشيم در سوم شخص مفرد، y را به i تبديل می کنيم و (es) را کنارش قرار می دهيم.

      study = studies

 

اما،  اگر پيش از “y” حرف صدادار (e-i-o-u-a) باشد فقط (s) می افزائيم.

 

             play    =     plays

نکته: هرگاه آخر فعل (z- x- o- s- sh- ch) باشد در سوم شخص مفرد بجای (s) به آخر فعل (es) اضافه می کنيم.

 

مثال: 

                                                                                   teach  = teaches                 kiss = kisses

                                         wash = washes                  relax = relaxes

                                          go = goes                          buzz = buzzes

زمان حال ساده برای فاعلهای جمع  (I – You – We – They – Ali and I)  به صورت زير ساخته می شود:

 

فعل ساده + فاعل جمع  + …..+ every day

 

آنها هر روز سر کار می روند.        .They go to work every day

 

طريقه ي منفی کردن زمان حال ساده

اين زمان با دو فعل کمکی do not/ does not منفی می شود.

 

Does not در جملاتی که فاعلهای آن سوم شخص مفرد (she – he – Ali) باشد يعنی فعل اصلی جمله “s” يا “es” داشته باشد به کار می رود.

مثال:

                                                                                       .He speaks English in the classroom

.He doesn’t speak English in the classroom

          فعل ساده

 

نکته: همانگونه که در مثال بالا می بينيد بعد از does not فعل ساده به کار می رود. يعنی “s” يا “es” از فعل جمله حذف می شود.

 

Do not برای منفی کردن جملاتی که فاعلهای آن جمع باشد (Ali and Reza, they, we, you, I) استفاده می شود.

 

مثال:

                                                                                               .We study English on Monday

 We do not study English on Monday

 

نکته: don’t , doesn’t شکلهای مخفف هستند.

 

طريقه ي  سوالی کردن زمان حال ساده

اگر فاعل جمله سوم شخص مفرد باشد از فرمول زير استفاده می کنيم:

Does +فعل ساده + فاعل سوم شخص مفرد + ……?

مثال:

زمان حال ساده

 

                                            او با اتوبوس به مدرسه می رود.                 .He goes to school by bus

          آيا او با اتوبوس به مدرسه می رود؟            ?Does he go to school by bus

 

اگر فاعل جمله جمع باشد از فرمول زير استفاده می کنيم:

Do + فاعل جمع + فعل ساده + ……?

مثال:

 

زمان حال ساده

                                                          من در کتابخانه کار می کنم.                 .I work in the library

  آيا شما در کتابخانه کار می کنيد؟                       ?Do you work in the library

 

طريقه ي پاسخ دادن

اگر بخواهيم با “Yes” جواب کوتاه و بلند بدهيم افعال کمکی do وdoes فقط در پاسخ کوتاه به کار می روند، اما اگر بخواهيم با “No” پاسخ کوتاه و بلند بدهيم don’t  يا doesn’t هم در پاسخ کوتاه و هم در پاسخ بلند به کار می رود. به نمودارهای زير توجه کنيد.

 

Yes, + فاعل + do/does.

No, + فاعل + don’t/doesn’t

مثال: 

زمان حال ساده

Does your mother clean the room?

                                                                           ( جواب کوتاه)    .Yes, She does

                                                                     (جواب بلند) .She cleans the room

 

مثال:

Do Ali and Reza teach English?

                                                                             (جواب کوتاه)    .No, they don’t

                                                               (جواب بلند)   .They don’t teach English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با شرکت در آزمون های زیر، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید!

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
راز‌هایی که آموزشگاه‌های زبان دوست ندارند شما بدانید!
* ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا شروع آزمون فقط چند ثانیه فاصله دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود بسته فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا شروع آزمون فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
ایبوک: افعال پرکاربرد همراه با حروف اضافه
عضویت دوره 7 روزه رایگان دکتر زبان در کمتر از 5 ثانیه
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت این دوره ارزشمند کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
یک ساعت فیلم آموزشی همراه با فایل های صوتی و PDF
نگران نباشید، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
تا دریافت این محتوا کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
لطفا آدرس ایمیل صحیح خود را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فرصت بزرگ!
اگر فعلا این محصول را نخریده اید و می خواهید از زمانهای فروش ویژه ما مطلع شوید، ایمیل خود را وارد کنید تا به محض شروع فروش ویژه از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی کنیم!
نام و آدرس ایمیل خود را وارد کنید!
از شما ممنونیم . منتظر فروش ویژه ما باشید!
اطلاعات محصول فرندز
در کمتر از 5 ثانیه نام و ایمیل خود را وارد کنید و اطلاعات مربوط به این محصول را به صورت پی دی اف دانلود کنید تا بعدا بتوانید مطالعه کنید!
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
برای وارد کردن ایمیل خود کمتر از 5 ثانیه زمان نیاز دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت کلیپ ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید. آدرس بدون www
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت هدیه ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید. آدرس بدون www