سؤالات کوتاه انتهای جمله

هرگاه بخواهیم یک خبر را تایید کنیم؛ به انتهای جمله خبری یک جمله سوالی کوتاه می‌افزاییم. این گونه سؤالات را اغلب به صورت  “مگه نه؟”   یا  “اینطور نیست؟” ترجمه می‌کنیم. به این گونه سوالات “سوال ضمیمه” یا به انگلیسی “Tag Questions” می گوییم.

 

طرز ساخت سؤال ضمیمه:

سوال ضمیمه به دو شکل زیر ساخته می‌شود:

الف) اگر جمله خبری مثبت باشد، سؤال ضمیمه منفی خواهد بود. یعنی:

  • بعد از پایان جمله اول کاما (,) می‌گذاریم.
  • متناسب با زمان و فاعل جمله، فعل کمکی را به صورت مخفف می‌نویسیم.
  • فاعل جمله را به صورت ضمیر در آخر می‌نویسیم و سپس علامت سوال قرار می‌دهیم.

 

اگر در جمله اول فعل کمکی نداشته باشیم برای زمان حال ساده از do یا dose و برای گذشته ساده از did استفاده می‌کنیم. بنابراین:

 ? ضمیر فاعلی  + فعل کمکی منفی (مخفف)  , جمله‌ی مثبت  

 

 The guests arrived late, didn’t they?

مهمان‌ها دیر رسیدند، اینطور نیست؟

 

The teacher speaks English very fast, doesn’t she?

معلم خیلی سریع انگلیسی حرف می‌زند، مگه نه؟

 

ب- اگر جمله خبری، منفی باشد؛ یعنی دارای not, no, never باشد، سؤال ضمیمه مثبت خواهد بود. یعنی:

  • بعد از پایان جمله اول کاما (,) می‌گذاریم.
  • متناسب با زمان و فاعل جمله، فعل کمکی را به صورت مثبت می‌نویسیم.
  • فاعل جمله را به صورت ضمیر در آخر می‌نویسیم و سپس علامت سوال قرار می‌دهیم. بنابراین:

 

 ? ضمیر فاعلی  + فعل کمکی مثبت , جمله‌ی منفی 

 

We can’t speak Arabic well, can we?

ما نمی‌توانیم خوب عربی صحبت کنیم، اینطور نیست؟

 

She has no money, does she?

او پول ندارد، اینطور نیست؟

 

You are never late, are you?

شما هیچگاه دیر نمی‌آیید، درسته؟

 

توجه کنید که مخفف will not حتما باید به صورت won’t نوشته شود.

 

نکته‌:

زمان در سؤال کوتاه (ضمیمه) باید حتماً با زمان جمله ماقبل خود مطابقت داشته باشد.

 

اگر جمله با There  شروع شود، در سؤال ضمیمه به جای ضمیر فاعلی از there استفاده می‌شود. مثال:

 

 

There will be a lot of traffic, won’t there?

 

ترافیک زیادی وجود خواهد داشت، اینطور نیست؟

 

در سؤال کوتاه (ضمیمه) منفی بعد از I am باید از عبارتِ aren’t I? استفاده کنید. مثال:

 

I’m on time, aren’t I ?

                                                                                          امّا …

I’m not late, am I ?

 

سؤال ضمیمه برای جملاتیکه با “Let’s”  شروع می‌شوند به شکل زیر می‌باشد:

Let’s go, shall we?

و سؤال ضمیمه برای جملات امری:

Open the door, will you?

 

 

 

 

 

 

با شرکت در آزمون زیر، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید!

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.