خانم نفیسه قنبری

زبان آموز شرکت کننده در دوره مکالمه آنلاین فرمول 1

داستان موفقیت خانم نفیسه قنبری عزیز

 

Hello everybody. I am one of the dr zaban’s students. I want to tell you about my experience in learning English. From five years ago, I spent a lot of my money and time for participating in English institutes and classes.

 

 But none of them were useful for me and I just wasted money and time for participating in these classes. Two month ago when I searched for English course in internet, I acquainted with dr zaban’s course, I participated in it and now I can speak.

 

I know my speaking is not so good but I can. In dr zaban’s opinion for learning English, you don’t need to know grammar skill as I knew learning grammar is not so enjoyable for English learners. I suggest you to participate in this course and enjoy of learning English. Have a good time.

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *