تا سه نشه بازی نشه به انگلیسی

ویدئوی آموزشی دکتر زبان در مورد تا سه نشه بازی نشه به انگلیسی را با هم بررسی می کنیم!

ویدئو شماره 5 – فصل هشتم

 

                                                                Back to square one=to start over on something         از پله اول شروع کردن

                                                                Third time is the charm                                                     تا سه نشه بازی نشه

 

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.