The Report

Lee sat among the books at the library and thought about his group project.

لی در کتابخانه در بین کتابها نشست و در مورد پروژه گروهی اش فکر کرد.

 

They had to turn it in soon, but he hadn’t even started his part! Jack and Claire were in his group.

آنها باید به زودی آن را تحویل می دادند، اما لی حتی بخش مربوط به خودش را شروع نکرده بود.جک و کلر هم گروهی او بودند.

 

They were also very smart, and Lee didn’t want them to get a bad grade.

آنها همچنین خیلی باهوش بودند و لی نمی خواست که آنها نمره بدی کسب کنند.

 

Jack did the report.

جک گزارش را انجام داد.

 

He wrote a lot of very good sentences and described things with great adjectives.

او جملات زیاد و خوبی نوشت و چیزها را با صفاتی فوق العاده توصیف کرد.

 

Claire drew a nice map of the stars.

کلر نقشه زیبایی از ستارگان کشید.

 

Now, Lee needed to do his part of the project.

حالا نوبت لی بود که بخش مربوط به خودش را از پروژه انجام دهد.

 

“Well, I suppose I need to start my model,” Lee thought.

لی با خود گفت، “فکر می کنم باید مدل خودم را شروع کنم.”

 

Making a model of a planet was really hard.

ساخت مدلی یک سیاره هم خیلی سخت بود.

 

Lee tried to read several books, but he couldn’t comprehend any of the charts.

لی سعی کرد چندین کتاب بخواند، اما متوجه هیچ یک ازجدولها نشد.

 

“We’re going to fail because of me!” Lee said.

لی گفت، ” بخاطر من ما شکست خواهیم خورد.”

 

He put his head down on the table and said, “ I wish I could see a planet, instead of having to read about it!”

او سرش را روی میز گذاشت و گفت، ” ای کاش بجای خواندن در مورد یک سیاره می توانستم خود سیاره را ببینم!”

 

Suddenly, there was a bright light.

ناگهان نوری روشن تابید.

 

Lee was pulled from his chair, through the roof, and right into a strange ship! “Hello, kid,” said an alien.

لی از صندلی اش به سمت سقف کشیده شد، و بلافاصله به درون یک سفینه عجیب وارد شد. یک آدم فضایی گفت، “سلام، کوچولو.”

 

“Did you ask for help?”

“تو بودی تقاضای کمک کردی؟”

 

Lee told the friendly alien all about his project.

لی با مهربانی در مورد پروژه اش به آدم فضایی گفت.

 

The alien agreed to help Lee solve his problem.

آدم فضایی هم به لی قول داد مشکلش را حل کند.

 

“First, we’ll fly through space to view the universe.

“اول، در فضا سفر می کنیم تا کیهان را ببینیم.

 

Then, I can help you make a model of my planet.”

بعد، می توانم به تو کمک کنم تا یک مدل از سیاره من بسازی.

 

Soon, they were going through the clouds.

به زودی آنها در حال عبور از میان ابرها بودند.

 

They passed the moon.

آنها از ماه گذشتند.

 

Then they viewed Mars.

سپس مریخ را مشاهد کردند.

 

Lee was very excited.

لی خیلی هیجان زده بود.

 

Instead of a bad grade, his group would have the best project ever!

حالا در عوض نمره بد، گروهش بهترین نمره کسب شده را دریافت خواهند کرد.

 

“ It’s time to go home,” the alien finally said.

بلاخره آدم فضایی گفت، “الان وقت رفتن به خانه است.”

 

On the way back, he helped Lee make a model of the planet Mars.

در مسیر برگشت، او به لی کمک کرد تا مدلی از سیاره مریخ درست کند.

 

Soon, they were on Earth.

به زودی بر زمین فرود آمدند.

 

“Thanks,” Lee said.

لی گفت، “ممنونم.”

 

“My model will be awesome!”

“مدل من فوق العاده خواهد شد.”

 

Then he took his model and said goodbye to his new friend.

سپس مدلش را برداشت و با دوست جدیدش خداحافظی کرد.

 

 

LEXICAL BANK

EXAMPLEMEANINGWORD
The alien came in peaceآدم فضایی، بیگانهalien
There was a red apple among the green onesبینamong
We used a chart to see how we had improvedنمودارchart
The sky was filled with white cloudsابرcloud
Henry could not comprehend the messageفهمیدنcomprehend
They described their tree as colorful with gold ribbon and a starتوصیف کردنdescribe
Going skiing last winter was the most fun I’ve ever hadتا به حالever
Since he failed to get the job, he was sadشکست خوردنfail
The friendly animals came up to the girlمهربانfriendly
I managed to get good grades on my report cardنمرهgrade
He ate the carrot instead of the ice creamدر عوضِinstead
The library at school is full of booksکتابخانهlibrary
Saturn is the planet with the ring around itسیارهplanet
 Karen had trouble writing her reportگزارشreport
 He had to read several books for class چندین several
All the students could easily solve the math problemحل کردنsolve
I was suddenly surprised by the cake my friends brought meناگهانsuddenly
I suppose I should go home nowفرض کردنsuppose
The universe is so large that it cannot be measuredکیهانuniverse
Michael likes to view himself in the mirrorنگاه کردن بهview

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --

فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
راز‌هایی که آموزشگاه‌های زبان دوست ندارند شما بدانید!
* ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا شروع آزمون فقط چند ثانیه فاصله دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود بسته فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا شروع آزمون فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
ایبوک: افعال پرکاربرد همراه با حروف اضافه
عضویت دوره 7 روزه رایگان دکتر زبان در کمتر از 5 ثانیه
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت این دوره ارزشمند کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
یک ساعت فیلم آموزشی همراه با فایل های صوتی و PDF
نگران نباشید، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
تا دریافت این محتوا کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
لطفا آدرس ایمیل صحیح خود را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فرصت بزرگ!
اگر فعلا این محصول را نخریده اید و می خواهید از زمانهای فروش ویژه ما مطلع شوید، ایمیل خود را وارد کنید تا به محض شروع فروش ویژه از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی کنیم!
نام و آدرس ایمیل خود را وارد کنید!
از شما ممنونیم . منتظر فروش ویژه ما باشید!
اطلاعات محصول فرندز
در کمتر از 5 ثانیه نام و ایمیل خود را وارد کنید و اطلاعات مربوط به این محصول را به صورت پی دی اف دانلود کنید تا بعدا بتوانید مطالعه کنید!
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
برای وارد کردن ایمیل خود کمتر از 5 ثانیه زمان نیاز دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت کلیپ ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت هدیه ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
تا دریافت هدایا در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
تا دریافت درس ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
عضویت دوره 9 روزه رایگان دکتر زبان در کمتر از 5 ثانیه
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.