داستان های جذاب انگلیسی

یکی از بهترین روشهای یادگیری انگلیسی خواندن کتاب های داستان است. برای اینکه بتوانید از طریق ریدینگ انگلیسی خود را تقویت کنید سعی کنید مطالبی که متناسب با سطح شما است را انتخاب کنید. فراموش نکنید که باید حتما آن مطالب مورد علاقه شما باشند.