گرامر زبان انگلیسی به روایت دکتر زبان

در بخش آموزش گرامر زبان انگلیسی به روایت دکتر زبان درس های طبقه بندی شده در مورد موضوعات مختلف گرامری تدوین شده است. برای یادگیری گرامر انگلیسی حتما درس را بخوانید و در آزمون مربوط به آن درس شرکت کرده و میزان یادگیری خود را بسنجید.

این مطالب تماما تجربیات آموزشی استاد مسعود اکبری بوده و قطعا می تواند کمک بزرگی به شما در یادگیری گرامر انگلیسی کند. داوطلبین کنکور، ارشد، دکترا و علاقمندان به یادگیری مطالب گرامری حتما با دقت این درس ها را مطالعه و تمرین کنند.

 

حروف در زبان انگلیسی

ضمایر اشاره

There is/There are

آموزش ساعت در انگلیسی

ضمایر فاعلی و افعال to be

کاربردهای متفاوت it

کاربرد حروف تعریف معین و نامعین

ضمایر مفعولی

ضمایر انعکاسی و تأکیدی

ضمایر ملکی

ضمایر موصولی

قید تکرار

قید حالت

افعال have/has

افعال کمکی ناقص

افعال کمکی ناقص برای اجبار

صفات ملکی

صفات در انگلیسی

صفات فاعلی و مفعولی

مقایسه صفات (صفت مطلق/ صفت تفضیلی)

صفت عالی (برترین)

مصدر

اسم مصدر

مصدر یا اسم مصدر؟

جمله امری

کلمات پرسشی در زبان انگلیسی

اسامی قابل شمارش و اسامی غیرقابل شمارش

نقل قول جملات امری

سؤالات کوتاه انتهای جمله

بندهای اسمی

جملات معلوم و مجهول

جملات شرطی

زمان حال ساده

زمان حال استمراری

زمان گذشته ساده

گذشته ی استمراری

زمان آینده ساده، آینده قطعی با ساختار be going to

زمان حال کامل (ماضی نقلی)

زمان ماضی بعید (گذشته کامل)

پیشوند و پسوندها به انگلیسی

?who یا whom

4 کاربرد فعل DO

تفاوت lie و lay

تفاوت Hard و Hardly در زبان انگلیسی