ضمایر ملکی

در آموزش های قبلی با انواع مخلفی از ضمایر آشنا شدید. مانند:  1- ضمایر فاعلی     2- ضمایر مفعولی.

در این آموزش با گروه دیگری از ضمایر تحت عنوان ضمایر ملکی آشنا می‌شوید. این ضمایر کلماتی هستند که به جای مالک و مِلک بعد از آن (مثل Ali’s book) یا جایگزین صفت ملکی و اسم بعد از آن (مثل his book) می‌شوند و عبارتند از:

 

 

ضمایر ملکی

این کتاب مال چه کسی است؟ آیا مال شماست؟       ?A: Whose book is it? Is it yours

                                            بله مال من است.                              . B: Yes, it’s mine

به مثال‌های داده شده در جدول زیر دقت کنید.

 

هیچگاه با ضمایر ملکی از  theاستفاده نکنید. مثال:

                 This is yours.(صحیح)         This is the yours.(غلط)

 

  • توجه: who’s  ≠ whose

 

ترکیب زیر برای گفتگو در مورد یکی از چند نفر یا چند چیز به کار می‌رود:

 

some/a + اسم + of + ضمیر ملکی

 

a friend of mine = one of my friends        یکی از دوستانم

a book of hers = one of her books          یکی از کتابهایش

some friends of yours = some of your friends       چند نفر از دوستانتان

با شرکت در آزمون زیر، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *