ضمایر فاعلی و افعال to be

با قرار دادن يک اسم در الگوی   . … It is a  (اين يک ….. است.) يک جمله ساده می سازيم. البته این ساختار فقط برای اشاره به اسم غیر انسان و مفرد به کار می رود نه جمع.

  It is a ball.           .اين يک توپ است

         It is an umbrella.          .این یک چتر است

الف) ضمایر فاعلی

ب) افعال “to be”

به سه کلمه (am,is,are) افعال to be گفته می شود. به نحوه کاربرد ضماير فاعلی همراه با افعال to be توجه کنيد:

I am               هستم                         We are      هستیم

You are           هستی                        You are     هستید

He is

She is             هست                          They are      هستند

It is

ج) روش مخفف‌سازی

د) طریقه‌ی ساخت سوال با (am- is – are)

 

Am / Is / Are + فاعل + …. ?

 You are a teacher.          .تو يک معلم هستی

                           آيا تو يک معلم هستی؟      ?Are you a teacher

طریقه‌ی پاسخ مثبت دادن

1- پاسخ مثبت کوتاه :

Yes, + (فاعل (بصورت ضمير + am,is,are.

آيا علی يک دانش آموز است؟            ? Is Ali a student

بله، او هست.                           .Yes, he is

 

2- پاسخ مثبت کامل (بلند):

Yes, + (فاعل (ضمير + am,is,are + بقيه جمله

آيا آنها معلم هستند؟           ?Are they teachers

            بله آنها معلم هستند.        Yes, they are teachers

 

طریقه‌ی جمع بستن

1- جمع بستن جمله    

 

 

2- جمع بستن اسامی

هنگام جمع بستن اسامی اگر آخر اسم يکی از حروف (s –sh- ch- x) باشد به آخر آن اسم (es) اضافه می‌کنيم. در غير اينصورت فقط (s)  اضافه می کنيم.

 

 

 

a bus  (يک اتوبوس)                        buses   (اتوبوسها)

a basket (يک سبد)                         baskets     (سبدها)

طریقه ی منفی کردن جمله:

برای منفی کردن جملاتی که در آنها (are – is – am) به کار رفته، کافی است کلمه not را بعد از اين افعال قرار ‌دهيم.

           علی و رضا دانش آموز هستند.                .Ali and Reza are students

  علی و رضا دانش آموز نيستند.          .Ali and Reza are not students

 

طریقه‌ی پاسخ دادن کوتاه و منفی:

پاسخ کوتاه و منفی حتما بايستی به صورت مخفف باشد.

                                       آيا محمود يک معلم است؟                         ?A: Is Mahmoud a teacher

                               نه، نيست.          .No, he’s not  يا    .B: No, he isn’t

 

  

 آيا تو يک پرستار هستی؟                   ?A: Are you a nurse

                                              نه من نيستم.                                 .B: No, I’m not

نكته: در انگليسی، I amn’t نداريم.

 

طریقه‌ی سوالی کردن با کلمه پرسشی “What”:

كلمه پرسشی “”What به دو معنا می باشد: 1- چه چيز؟    2- چه کاره؟

 

What + am/is + حذف جواب + فاعل  ?

                                 اين يک درب است.                        .It is a door

                                 اين چيه؟                            ?What is it

 

I am a doctor.            .من يک پزشک هستم         

What are you?           شما چه کاره هستيد؟

با شرکت در آزمون آنلاین میزان یادگیری خود را از این درس بسنجید!

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
راز‌هایی که آموزشگاه‌های زبان دوست ندارند شما بدانید!
* ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا شروع آزمون فقط چند ثانیه فاصله دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود بسته فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا شروع آزمون فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
ایبوک: افعال پرکاربرد همراه با حروف اضافه
عضویت دوره 7 روزه رایگان دکتر زبان در کمتر از 5 ثانیه
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت این دوره ارزشمند کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
یک ساعت فیلم آموزشی همراه با فایل های صوتی و PDF
نگران نباشید، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
تا دریافت این محتوا کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
لطفا آدرس ایمیل صحیح خود را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فرصت بزرگ!
اگر فعلا این محصول را نخریده اید و می خواهید از زمانهای فروش ویژه ما مطلع شوید، ایمیل خود را وارد کنید تا به محض شروع فروش ویژه از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی کنیم!
نام و آدرس ایمیل خود را وارد کنید!
از شما ممنونیم . منتظر فروش ویژه ما باشید!
اطلاعات محصول فرندز
در کمتر از 5 ثانیه نام و ایمیل خود را وارد کنید و اطلاعات مربوط به این محصول را به صورت پی دی اف دانلود کنید تا بعدا بتوانید مطالعه کنید!
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
برای وارد کردن ایمیل خود کمتر از 5 ثانیه زمان نیاز دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت کلیپ ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید. آدرس بدون www
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت هدیه ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید. آدرس بدون www