ضماير مفعولی

تعريف: ضمير كلمه ای است كه جانشين اسم می شود و از تکرار اسم جلوگيری می کند و بنابراين ضماير مفعولی کلماتی هستند که جانشين مفعول جمله می گردند و عبارتند از:

 

 

 

 

I want that watch.

             مفعول

I want it.

                                                                                                                                ضمير مفعولی

 

جايگاه ضمير مفعولی در جمله

بعد از فعل اصلی

      I know him.

 ضمير مفعولی   فعل اصلی

 

بعد از حروف اضافه

(with-at-of-near-about-from-in-to-on)

 او با ما زندگی می کند.         .He lives with us   

                                                                        ضمير مفعولی  حرف اضافه

نکته: چنانچه جمله دارای دو مفعول باشد، ترتیب قرار گرفتن آنها به ترتیب زیر است:

. ….. + مفعول بی‌واسطه + مفعول با واسطه + فعل + فاعل

 

We gave the poor man some money.

ما مقداری پول به مرد فقیر دادیم.

 

در این حالت تنها بجای مفعول شخصی می‌توان از ضمیر استفاده کرد. یعنی:

I gave him some money.

من مقداری پول به او دادم.

 

نکته: اگر بخواهیم جای دو مفعول را با هم عوض کنیم، بین آنها حرف اضافه می  آید:

. ….. + مفعول با‌واسطه + حرف اضافه + مفعول بی‌واسطه + فعل + فاعل

 

We gave some books to her.

ما تعدادی کتاب به او دادیم.

 

در این حالت می‌توان به جای هر دو مفعول از ضمیر استفاده کرد.

We gave them to her.

 

ما آنها را به او دادیم.

با شرکت در آزمون میزان یادگیری خود را از این درس بسنجید!

 

 

 

 

 

 

 

 

6 دیدگاه برای “ضماير مفعولی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.