افعال have/has

طریقه ی استفاده از دو فعل Have / Has:

فعل “have” به معنی (دارم، داريد، داريم، دارند) می باشد و با فاعلهای جمع و به شکل زير به کار می رود:

I

you                                                        

We           have a radio.

They                                                                                                             

Ali and Reza

فعل “has” به معنی (دارد) و با فاعلهای سوم شخص مفرد به شکل زير به کار می رود:

He

She      has a pen.

Mina

طریقه ی منفی کردن:

برای منفی کردن جملاتی که در آنها have/has به کار رفته است بايد “not” را بعد از have-has قرار دهيم.

 

           او (خانم) يک پرتقال ندارد.             .She has not an orange

                   ما يک اتومبيل نداريم.                   .We have not a car

نكته: haven’t-hasn’t فرمهای مخفف هستند.

 

طرز ساختن سوال با Have / Has:

برای سوالی کردن جملاتی که دارای have/has می باشند، از فرمول زير استفاده می کنيم:

Have/Has + فاعل  + …………?

 

                    او يک اتومبيل دارد.                  .She has a car

                  آيا او يک اتومبيل دارد؟             ?Has she a car

 

 

 

                  آنها يک راديو دارند.              .They have a radio

          آيا آنها يک راديو دارند؟         ?Have they a radio

طریقه ی پاسخ دادن:

الف) پاسخ کوتاه مثبت:

 

Yes, + فاعل به صورت ضمير + have/has.

 

 

آيا او (آقا) يک کامپيوتر دارد؟               ?A: Has he a computer

           بله، دارد.                              B: Yes, he has

ب) پاسخ کوتاه منفی:

 

No, + فاعل به صورت ضمير + have/has + not.

     آيا آنها يک ساعت مچی دارند؟                ?A: Have they a watch

             نه، ندارند.       .B: No, they have not / No, they haven’t

 

نکته: برای مخفف سازی این دو فعل از شکلهای زیر استفاده کنید:

have not = haven’t

has not = hasn’t

با شرکت در آزمون زیر، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.