زمان گذشته ساده

زمان گذشته ساده (افعال با قاعده):

تعریف: زمان گذشته ساده برای بیان اعمالی به کار می رود که در گذشته انجام شده و پایان یافته است. مثلا: دیروز علی را در خیابان دیدم.

 

ساختار:

 

 

I / You / He / she / it / We/ You/ They  + فرم ساده فعل + d/ed + قید زمان گذشته +  last week/ two years ago/ yesterday/ ago

 

مثال1)

 

زمان گذشته ساده

 

او ساعت 8 به مدرسه رسید.      .He arrived at school at 8

 

مثال 2)

ما دیروز فوتبال بازی کردیم.     We played football yesterday

 

نکته: فعلهایی که به –e ختم می شوند مثل “live” یا “arrive” وقتی به گذشته تبدیل می شوند آخر آنها فقط –d می گیرند و بقیه فعلها –ed می گیرند.

arrive + d = arrived 

 

طریقه منفی کردن

برای منفی کردن زمان گذشته ساده کلمه did not/didn’t را قبل از فعل می آوریم.

did not/didn’t + فعل ساده

She didn’t wash the car.

فعل ساده   

 

طریقه سوالی کردن

برای سوالی کردن گذشته ساده “Did” را اول جمله قرار می دهیم.

زمان گذشته ساده

 

Did Ali cook the cake?

Yes, he did. He cooked the cake.

No, he didn’t. He didn’t cook the cake.

 

 

 

 

 

زمان گذشته ساده (افعال بی قاعده)

بطور کلی ساختن گذشته ساده به شکل زیر می باشد:

…………… + زمان گذشته فعل/ قسمت دوم فعل + فاعل

                             

افعالی که در زمان گذشته ساده به کار می روند، دو دسته می باشند:

الف) افعال با قاعده:

فرم ساده فعل + d/ed

play + ed = played

  d = arrived + (رسیدن)arrive

ب) افعال بی قاعده:

افعالی هستند که زمان گذشته آنها از قاعده خاصی پیروی نمی کند. (این افعال را باید حفظ کرد.) کاملترین لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs) را همراه با تلفظ و ترجمه از اینجا ببینید.

 do انجام دادن  —————–>    did

begin شروع شدن  —————->  began

مثال:

   او تکالیفش را دیشب انجام داد.                 .He did his homework last night

 

نکته: طرز سوالی کردن، منفی کردن و پاسخ دادن به زمان گذشته ساده به همان روشی است که در بالا بیان گردید. تنها تفاوت افعال با قاعده و افعال بی قاعده تغییر در فعل جمله است. به مثال زیر دقت کنید:

 

Did you see Ali in the street yesterday?

Yes, I did. I saw him in the street yesterday.

No, I didn’t. I didn’t see him in the street yesterday.

 

 

 

 

 

گذشته افعال “to be”

گذشته افعال “to be” عبارتست از was و were یعنی:

 

I

He     was at home.

She

It

 

 

You

We       were at home.

They

Ali and Reza

نشانه های گذشته ساده

نشانه های گذشته ساده عبارتند از:

1) yesterday    دیروز

2) this morning   امروز صبح

3) last + زمان = last week      هفته گذشته

4) زمان + ago = two days ago    دو روز قبل

 

طریقه سوالی کردن، منفی کردن و پاسخ دادن

برای سوالی کردن “was”  و “were” را به اول جمله منتقل می کنیم.

مثال 1)

Was Rashid at school yesterday?

Yes, he was. He was at school yesterday.

No, he wasn’t. He wasn’t at school yesterday.

 

مثال 2)

Were you at home this morning?

Yes, I was. I was at home this morning.

No, I wasn’t. I wasn’t at home this morning.

طریقه تبدیل جمله از زمان حال به گذشته

همانگونه که در جدول بالا می بینید کافی است بجای (is – am) از “was” و بجای (are) از “were” استفاده کنیم.

مثال 1)

He is at school today.

He was at school yesterday.

 

مثال 2)

What grade are you in this year? 

What grade were you in last year?

 

 

 

 

 

 

 

لیست افعال بی قاعده از اینجا                                

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.