گذشته ی استمراری

تعريف: کاری که در گذشته برای مدتی استمرار داشته باشد با زمان گذشته استمراری بيان می شود.

مثال:

1-  ديروز عصر ساعت 7 تلويزيون تماشا می کردم.      2- آنها ديشب همين موقع در حال خوردن شام بودند.

 

فاعل + was/were +فعل ساده  + ing + …

گذشته ی استمراری

 

.was watching TV at 7 yesterday

They were eating dinner at this time last night.

 

طريقه ي سوالی کردن، منفی کردن، پاسخ دادن:

برای سوالی کردن was يا were را به ابتدای جمله منتقل می کنيم. برای منفی کردن بعد از was يا were بايد قيد  not را بنويسيم.

 

نکته: wasn’t يا weren’t شکلهای مخفف می باشند.

 

مثال:

 Were you watching TV at 7:30 yesterday?

Yes, I was. I was watching TV at 7:30 yesterday.

No, I wasn’t. I wasn’t watching TV at 7:30 yesterday.

 

 

نکته: در پاسخهای کوتاه از الگوهای زير استفاده می شود:

پاسخ مثبت  →  Yes + فاعل + was /were.

پاسخ منفی → No, + فاعل + wasn’t / weren’t.

 

مثال:

گذشته ی استمراری

Was he reading a newspaper?

Yes, he was.

No, he wasn’t.

 

نشانه های گذشته استمراری

نشانه های گدشته استمراری عبارتند از:

1. ساعت + قيد زمان گذشته = at 7:30 yesterday                         ساعت 7:30 ديروز

2. between 3 and 5                  بين ساعت 3 و 5

3. all yesterday                       تمام ديروز

4. at this time + قيد گذشته = at this time last week                  هفته پيش همين موقع

5. when + فاعل + فعل گذشته ساده (در ابتدا يا انتهای جمله)

 

مثال:

وقتی علی آمد، ما داشتيم انگليسی مطالعه می کرديم. We were studying English, when Ali came

                                                                                                                                              گذشته ساده            گذشته استمراری

 

نکته: در عبارت شماره 5 می توان به جای “when”  از کلمات ديگری مثل while (در حاليکه) ، just as (درست وقتيکه) و as (وقتيکه) استفاده کنيم.

 

 

 

 

 

 

 

با شرکت در آزمون زیر، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید!

 

 

 

 

 

 

 

 

3 دیدگاه برای “گذشته ی استمراری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.