۱۰ عبارت فعلی که باید بدانید.

میدانید منظور از عبارت فعلی چیست؟

عبارات فعلی بسیارمتداول تر از آنند که به نظر می رسند هر چند در ابتدا شاید دشوار و یا حتی ساختگی به نظر بیایند. به طور کلی “عبارت فعلی” = فعل + حرف اضافه/جز قید.

در این مقاله به معرفی ۱۰ عبارت فعلی پر کاربرد می پردازیم.

۱) Go Ahead:   اجازه- مجوز 

The company has been given the go-ahead to build a new supermarket.

مجوز ساخت یک سوپرمارکت جدید به این شرکت د اده شده است.

۲) Try on : (پرو کردن – امتحان کردن (لباس                   

The salesman gave her the yellow dress to try on.

فروشنده آن لباس زرد رنگ را به او داد تا پرو کند.

۳) Carry on : ادامه دادن                                           

The receptionist was worried about her work until the boss told her to carry on with her good work.

متصدی پذیرش نگران کارش بود تا اینکه رئیس به او گفت تا به کارش ادامه دهد.

۴) Top up : پر کردن                                         

I’ll just top up the teapot.

همین الان قوری چای را پر خواهم کرد.

۵) Fed up : خسته شدن از – کلافه شدن از                               

I’m really fed up with this constant rain.

از این باران دائمی خسته شدم.

۶) Blurt out : پراندن – لودادن                                             

I was excited and blurted out the answer in the exam.

من در امتحان هیجان زده شدم و جواب را لو دادم.

۷) Get by : سر کردن – گذراندن                                                       

I could get by on fruits everyday.

من توانستم هر روز را با خوردن میوه سر کنم.

۸) Call off : کنسل کردن – لغو شدن                                              

The trip to Italy might be called off.

شاید سفر به ایتالیا لغو شود.

۹) Get Along : روزگار گذراندن – سر کردن                                 

How are you getting along at playing the violin?

چطور می توانی با ویولن زدن روزگار بگذرانی؟

۱۰) Watch out : مراقب بودن                                                  

Watch out! There is a deep well behind.

مراقب باش! پشت سر یک چاه عمیق وجود دارد.

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *